PanNature tuyển chuyên gia tư vấn

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) cần tuyển 01 chuyên gia tư vấn trong nước góp ý cho báo cáo nghiên cứu “Nghiên cứu và đánh giá thực trạng triển khai quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản và quy định về tiền cấp quyền khai thác khoáng sản trong Luật khoáng sản 2010 nhằm đóng góp khuyến nghị sửa đổi và bổ sung trong thời gian tới”.

Thời gian thực hiện: Từ 16 – 20/8/2021

Thông tin liên hệ:

Bà Nguyễn Minh Phương

Phòng Nghiên cứu Chính sách

Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature)

Số 24-H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

ĐT: 024-35564001, máy lẻ: 105; Email: minhphuong@nature.org.vn