Bộ Y tế hướng dẫn mức hỗ trợ cho cán bộ y tế, tình nguyện viên

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị về hướng dẫn thực hiện chế độ chi cho cán bộ y tế, tình nguyện viên đi hỗ trợ các tỉnh chống dịch COVID-19.

Bộ Y tế đánh giá tình hình dịch bệnh COVID-19 ở nước ta đang diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ổ dịch với nhiều biến chủng virus lây nhiễm nhanh và mạnh hơn. Toàn ngành y tế đang ra sức, nỗ lực cùng cả nước phòng chống dịch.

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế và một số tỉnh, TP trực thuộc trung ương đã huy động nhiều đoàn cán bộ của các cơ sở y tế, cơ quan quản lý nhà nước, học viên, sinh viên và học sinh các trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe, các tình nguyện viên tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, TP trong thời gian qua.

Bộ Y tế ghi nhận và đánh giá cao sự tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 của các cán bộ y tế, học viên, sinh viên, học sinh các cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe.

Để giúp các đơn vị, địa phương thuận lợi trong quá trình triển khai, thực hiện, trên cơ sở ý kiến thống nhất của Bộ Tài chính tại Công văn 8502/BTC-HCSN ngày 30-7-2021, Bộ Y tế hướng dẫn một số nội dung. Cụ thể:

Với đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế công lập, cơ quan thuộc, trực thuộc Bộ Y tế, bộ, ngành và địa phương quản lý được cử đi, huy động tham gia hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, TP theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8-2-2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng chống dịch COVID-19.

Với đối tượng là học viên, sinh viên và học sinh các cơ sở đào tạo trường đại học, cao đẳng và trung cấp khối ngành sức khỏe và đối tượng là người có chuyên môn y tế không hưởng lương từ ngân sách nhà nước tình nguyện tham gia được cử đi hỗ trợ phòng chống dịch COVID-19 tại các tỉnh, TP theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền được hưởng 300.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 8-2-2021; được hưởng 200.000 đồng/người/ngày khi thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 16/NQ-CP; được hưởng 120.000 đồng/người/ngày, gồm tiền ăn 80.000 đồng và 40.000 đồng chi phí phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

Hướng dẫn của Bộ Y tế cũng nêu rõ tất cả đối tượng trên được thực hiện xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 làm điều kiện huy động đi chống dịch, ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo theo phân cấp.