Đắk Lắk: Thi hành kỷ luật BTV Huyện ủy Ea H’leo vì để mất rừng

Áp dụng biện pháp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và một số đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk nhiệm kỳ 2020-2025 vừa họp phiên định kỳ lần thứ 11, xem xét, kết luận về sai phạm của một số tổ chức đảng bộ trực thuộc và nhiều đảng viên. Trong đó phải áp dụng biện pháp thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và một số đảng viên thuộc Đảng bộ huyện.

Theo đó, Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020 và trước đó có khuyết điểm, vi phạm: việc thống nhất chủ trương, phê duyệt quy hoạch và giới thiệu nhân sự ứng cử, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ khi chưa đảm bảo trình độ, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và tổ chức cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm tại các công ty lâm nghiệp trên địa bàn huyện chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao, để rừng bị xâm hại, nhiều diện tích đất rừng, đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, sử dụng trái phép. Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy thống nhất thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020.

Kỳ họp thứ 11 của Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh uỷ Đắk Lắk

Thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Đình Viên, nguyên Tỉnh ủy viên khóa XVI, nguyên Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015-2020; nguyên Chủ tịch HĐND huyện Ea H’leo, nhiệm kỳ 2016-2021. Với cương vị là Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020, đồng chí Nguyễn Đình Viên đã có khuyết điểm, vi phạm: chịu trách nhiệm người đứng đầu và phụ trách công tác tổ chức cán bộ của Đảng bộ huyện đối với các khuyết điểm, vi phạm của Ban Thường vụ Huyện ủy trong công tác tổ chức, cán bộ; ký Giấy ủy quyền cho đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2020-2025 điều hành công việc của Huyện ủy khi bản thân không còn giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy là không đúng thẩm quyền; việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và cưỡng chế, thu hồi đất lâm nghiệp, đất rừng bị lấn chiếm chưa tốt, thiếu quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Cảnh cáo đối với đồng chí Bàn Tuấn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo nhiệm kỳ 2015-2020. Với vai trò, trách nhiệm là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy cuối nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020, là người đứng đầu cơ quan tham mưu về công tác tổ chức cán bộ, đồng chí Bàn Tuấn Minh đã có khuyết điểm, vi phạm: Thẩm định, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy phê duyệt nhân sự một số đảng bộ chưa đảm bảo quy trình, quy định; giới thiệu, thống nhất chủ trương bổ nhiệm một số cán bộ không đảm bảo về trình độ, tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định; điều động cán bộ, giới thiệu bổ sung quy hoạch và bầu cử không đảm bảo quy trình, quy định. Cùng chịu trách nhiệm với các khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy (nhiệm kỳ 2015-2020) trong việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác quản lý, bảo vệ rừng và cưỡng chế thu hồi đất rừng bị lấn chiếm chưa tốt, thiếu cương quyết, hiệu quả chưa cao.

Thực hiện quy trình xem xét, thi hành kỷ luật đối với đồng chí Bùi Đức Chinh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Ea H’leo. Với cương vị là Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy, đồng chí Bùi Đức Chinh được phân công làm thư ký, ghi biên bản cuộc họp, nhưng sau khi kết thúc cuộc họp không thông qua biên bản, thiếu chữ ký xác nhận của đại diện các tổ chức và cá nhân tham dự là thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo quy định; tham mưu Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy trình đồng chí Bí thư Huyện ủy ký, ban hành thông báo của Ban Thường vụ Huyện ủy về kết luận nhân sự đại hội Đảng bộ xã Ea Wy (nhiệm kỳ 2020-2025) khi chưa thông qua tập thể Ban Thường vụ Huyện ủy là tùy tiện, vi phạm quy chế làm việc của Huyện ủy.

Thi hành kỷ luật bằng hình thức Khiển trách đối với đồng chí Phạm Văn Thời, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, nguyên Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo.

Với cương vị là Huyện ủy viên (nhiệm kỳ 2015-2020), Phó Trưởng phòng Nội vụ huyện Ea H’leo (năm 2016), đồng chí Phạm Văn Thời tham mưu cho đồng chí Trưởng phòng Nội vụ huyện đề xuất UBND huyện xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy Ea H’leo bổ nhiệm một số cán bộ không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện.

Với cương vị là Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Ea Wy, đồng chí Phạm Văn Thời chịu trách nhiệm người đứng đầu cùng với tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đề án nhân sự Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020- 2025 có số dư tối đa vượt quá quy định; chuẩn bị nhân sự Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 không đảm bảo điều kiện về độ tuổi theo quy định. Chịu trách nhiệm cá nhân là Bí thư Đảng ủy xã trong việc ký tờ trình của Đảng ủy xã Ea Wy, xin chủ trương Ban Thường vụ Huyện ủy về nhân sự bầu bổ sung Ủy viên, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025 và ký thông báo của Đảng ủy xã, kết luận về công tác cán bộ khi chưa thông qua Đảng ủy xã là vi phạm Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ea Wy.