Phạt tiền và đình chỉ sản xuất doanh nghiệp gây ô nhiễm ở Yên Bái

Ngày 5/7/2021 UBND tỉnh Yên Bái đã xử phạt Cty TNHH Minh Hiền 450 triệu và đình chỉ sản xuất 4,5 tháng để khắc phục vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường…

Ngày 23/6/2021 báo Nông nghiệp Việt Nam đăng bài “Công ty TNHH Minh Hiền YB thách thức pháp luật”, ngay sau khi báo đăng, chiều 23/6/2021 UBND tỉnh Yên Bái ban hành văn bản hỏa tốc số 1965/ UBND-TNMT chỉ đạo Sở Tài nguyên- Môi trường chủ trì phối hợp với  Sở Nông nghiệp- PTNT, UBND thị xã Nghĩa Lộ thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường của Cty TNHH Minh Hiền YB  như báo NNVN đã nêu để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra cơ sở chăn nuôi của Cty TNHH Ming Hiền YB. Ảnh: CTV.

Ngày 24/6/2021 đoàn kiểm tra liên ngành của tỉnh Yên Bái đã tiến hành kiểm tra đột xuất Cty TNHH Minh Hiền YB với hai nội dung: Việc thực hiện quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, việc khắc phục tồn tại trong việc thực hiện quy định của pháp luật bảo vệ môi trường theo kết luận, yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; kiểm tra việc gây ảnh hưởng tới môi trường, SX của người dân xung quanh, kết quả khắc phục ảnh hưởng (nếu có).

Sau khi đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành kiểm tra, ngày 30/6/2021 Đoàn đã lập Biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường với những vi phạm: Không lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành; không thực hiện một trong các nội dung trong đề án bảo vệ môi trường đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt; không lập báo cáo quản lý chất thải định kỳ theo quy định; không bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại theo quy định…

Ao chứa chất thải lộ thiên của Cty TNHH Minh Hiền YB. Ảnh: Thái Sinh.

Ngày 5/7/2021 Phó Chủ UBND tỉnh Yên Bái ông Nguyễn Thế Phước đã ký quyết định số 1341/QĐ-XPVPHC xử phạt Cty TNHH Minh Hiền YB với 5 lỗi vi phạm, tổng số tiền phạt là 450 triệu, đình chỉ hoạt động hai cơ sở chăn nuôi chất lượng cao của Cty TNHH Minh Hiền YB trong thời gian 4,5 tháng (135 ngày). Buộc Cty TNHH Minh Hiền YB phải lập hồ sơ báo cáo kết quả thực hiện các công trình bảo vệ môi trường trong thời gian 90 ngày trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Báo NNVN hoan nghênh UBND tỉnh Yên Bái, Sở Tài nguyên-Môi trường đã có những việc làm kịp thời trong việc xử lý Cty TNHH Minh Hiền YB vi phạm các quy định bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân.