Quy hoạch Hạ Long: Không làm đô thị hai bên đường vào đảo Tuần Châu

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu khi xây dựng đồ án Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050, không nghiên cứu thực hiện dự án Khu đô thị tại 2 lô đất hai bên đường vào đảo Tuần Châu. Hiện, hai bên đường vào Tuần Châu vẫn là biển, còn sót lại diện tích rừng ngập mặn nhỏ.

Đồ án Quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 hiện đang được nghiên cứu xây dựng sau khi sáp nhập huyện Hoành Bồ với TP.Hạ Long.

Đường vào Tuần Châu. Ảnh: Nguyễn Hùng

Cho ý kiến về nhiệm vụ quy hoạch, các nguyên tắc, định hướng chính trong quá trình nghiên cứu Quy hoạch chung TP.Hạ Long, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu khi xây dựng đồ án Quy hoạch phải bám sát vào quan điểm, mục tiêu, định hướng về phát triển TP.Hạ Long mới là lấy vịnh Cửa Lục làm trung tâm kết nối phát triển đô thị theo mô hình đa cực.

Trong quá trình nghiên cứu quy hoạch, cần kế thừa đầy đủ Quy hoạch 702 (Quyết định số 702/QĐ-TTg phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung TP.Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050); giữ gìn và phát huy quỹ rừng, nhất là rừng tự nhiên hiện nay; rà soát và đề xuất một số khu vực để bổ sung quỹ rừng tạo không gian xanh cho thành phố.

Đặc biệt, cần nghiên cứu để cập nhật vào đồ án Quy hoạch chung TP.Hạ Long một số khu vực, địa điểm đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến trước đó.

Cụ thể, khu vực hai bên đường vào Tuần Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất chủ trương bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, tạo cảnh quan môi trường, nên không nghiên cứu thực hiện dự án Khu đô thị tại 2 lô đất hai bên đường vào Tuần Châu tại Kết luận số 507-KL/TU.

Khu vực phía đồi đoạn từ nút giao Minh Khai đến Bãi Cháy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất nghiên cứu để gìn giữ, bảo tồn và phát triển, làm giàu vốn rừng; đồng thời, kết hợp cùng khu vực hồ Yên Lập để nghiên cứu tạo thành khu vực bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học.