Độc đáo Lễ hội khai năm tạ ơn rừng của người Cơ Tu

Đầu tháng 3 vừa qua, tại Làng sinh thái di sản Pơ-mu nguyên sinh ở xã Axan, huyện biên giới Tây Giang (Quảng Nam) diễn ra Lễ hội khai năm tạ ơn rừng lần thứ nhất.

Lễ hội tái phục dựng lễ hội tạ ơn rừng truyền thống nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy giá trị di sản của người Cơ Tu gắn với phát triển du lịch sinh thái bền vững. Đồng thời, thông qua lễ hội góp phần nâng cao ý thức bảo vệ rừng, sống gắn bó với rừng của nhân dân, đặc biệt là người dân sống ở vùng biên giới. Đây là hoạt động ý nghĩa, góp phần gắn kết bền chặt hơn nữa giữa văn hóa truyền thống với văn hóa giữ rừng trong đời sống đồng bào người dân tộc Cơ Tu.

Nghệ nhân Palăng Bưng say mê thổi tù và gọi hồn Tây Giang về vui trong ngày hội.
Đồng bào đánh chiêng, nhảy vũ điệu “Tung tung da dá” tại lễ hội.
Hướng dẫn viên A Ting Pai giới thiệu cho du khách nước ngoài về ý nghĩa của nhà cúng thần rừng.
Lễ hội khai năm tạ ơn rừng được tổ chức tại Làng sinh thái di sản Pơ-mu nguyên sinh.