Nhựa thân thiện môi trường từ cá

Từ chất thải của cá, các nhà khoa học đã chiết xuất dầu cá không bão hòa, sau đó thêm oxy để tạo thành epoxit, các phân tử tương tự như nhựa epoxy.

Nhà nghiên cứu Francesca Kerton, nhà hóa học xanh và là giáo sư hóa học tại Đại học Memorial Newfoundland, Canada cho biết, từ chất thải của cá, cô và các đồng nghiệp đã chiết xuất dầu cá không bão hòa, sau đó thêm oxy để tạo thành epoxit, các phân tử tương tự như nhựa epoxy. Cuối cùng, sử dụng carbon dioxide làm tác nhân phản ứng, các nhà khoa học đã liên kết thành công các epoxit với các amin chứa nitơ, tạo ra một vật liệu giống như polyurethane.

Vật liệu tạo ra chắc chắn và dễ uốn, giống như nhựa. Quan trọng nhất, nó không yêu cầu sử dụng dầu thô hoặc khí độc, không bốc mùi và có thể phân hủy sinh học.

Các nhà nghiên cứu đã điều chỉnh thành công quy trình sản xuất, hoán đổi các amin thành các axit amin – một sự thay đổi giúp đơn giản hóa quá trình hóa học liên quan; đồng thời cũng tìm cách làm cho vật liệu mới phân hủy sinh học dễ dàng hơn, cũng như kiểm tra các đặc tính vật lý của vật liệu và xem xét các ứng dụng tiềm năng của nó.