PanNature và Hội Chủ rừng Việt Nam ký biên bản hợp tác năm 2021

Hôm nay (25/3/2021), Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) và Hội Chủ rừng Việt Nam (VIFORA) ký biên bản ghi nhớ năm 2021 với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động góp ý, kiến nghị chính sách, thiết lập các diễn đàn, sự kiện nhằm thảo luận, thúc đẩy mối quan tâm chung của các bên liên quan trong lĩnh vực lâm nghiệp, sinh kế cộng đồng và bảo tồn thiên nhiên.

Trong năm 2021, hai bên sẽ thực hiện các nhóm hoạt động liên quan đến 5 nội dung chính bao gồm:

  • Tham vấn, thúc đẩy, đóng góp ý kiến và kiến nghị cho dự thảo các văn bản chính sách, pháp luật trong lĩnh vực lâm nghiệp;
  • Hợp tác, phối hợp đồng tổ chức hội thảo, sự kiện nhằm chia sẻ, trao đổi, thảo luận, khuyến nghị và đề xuất chính sách nhằm cải thiện, nâng cao hiệu quả chính sách lâm nghiệp;
  • Phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, nâng cao năng lực của hai tổ chức, nâng cao năng lực các tổ chức xã hội ngoài nhà nước và cộng đồng;
  • Phối hợp thực hiện các chuyến điền dã, điều tra, khảo sát hiện trường;
  • Phối hợp xây dựng, đề xuất các chương trình, dự án mới.

Từ năm 2017 – 2020, hai bên đã phối hợp thực hiện nhiều hoạt động trong việc đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản, chính sách pháp luật của ngành lâm nghiệp, đồng thời tổ chức các hội thảo, sự kiện về rừng cộng đồng và quyền cộng đồng trong tiếp cận tài nguyên rừng.

PanNature và VIFORA ký biên bản hợp tác năm 2021
Hai bên trao đổi về nội dung hợp tác
Nguồn:
PanNature