Việt Nam tham gia Khung Đối tác Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người

Khung Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người nhằm giảm thiểu nguy cơ lan truyền bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh…

Các đại biểu tham dự Lễ kí kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025. Ảnh: Phạm Hiếu.

Sáng 23/3, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN-PTNT), ông Phùng Đức Tiến cùng Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên và Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) Võ Tuấn Nhân đã đồng chủ trì Lễ ký kết Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Tham dự Lễ ký kết có khoảng 140 đại biểu từ 60 cơ quan trong nước và quốc tế, trong đó có sự ký kết của 31 đối tác bao gồm 3 Bộ và 28 Đối tác phát triển quốc tế và trong nước cùng ký kết vào Thỏa thuận khung Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người (MSK), giai đoạn 2021-2025.

Khung Đối tác Một sức khỏe của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát huy những thành quả của giai đoạn 2016-2020 thông qua sự hợp tác, điều phối đa ngành giữa các Bộ, ban ngành, đặc biệt là sự phối hợp chặt chẽ giữa 3 Bộ NN-PTNT, Y Tế, TN-MT và sự hỗ trợ về tài chính, tri thức, kinh nghiệm quý báu từ các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước nhằm đảm bảo tính toàn diện, phối hợp, thống nhất trong cách thức can thiệp, xử lý dịch bệnh khi xảy ra, cùng nhau chia sẻ đối thoại thực hành tốt và đối thoại chính sách liên quan đến bệnh lây truyền từ động vật sang người.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến, Khung đối tác giai đoạn 2021-2025 đã khắc phục được một số hạn chế của giai đoạn trước, nhấn mạnh vào tính minh bạch, trách nhiệm giải trình của các bên trong điều phối, đồng thời thể hiện sự quan tâm, cam kết cao của phía Chính phủ Việt Nam cùng chung tay nỗ lực vì Một sức khỏe, cũng như thực hiện các cam kết và nghĩa vụ quốc tế của Việt Nam trong Chương trình An ninh Y tế Toàn cầu về Phòng chống bệnh lây truyền từ động vật, Các cơ chế hợp tác khu vực về các bệnh truyền nhiễm từ động vật (ZDAP); về phòng chống Dại và Chiến lược khống chế và loại trừ bệnh Dại khu vực ASEAN vv…

Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến cho rằng Khung Đối tác thể hiện sự quan tâm, cam kết cao của phía Chính phủ Việt Nam cùng chung tay nỗ lực vì Một sức khỏe. Ảnh: Phạm Hiếu.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, Thứ trưởng Phùng Đức Tiến đặc biệt nhấn mạnh tới sự hợp tác, chung tay của các Đối tác MSK tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2021-2025 bao gồm: Tăng cường xây dựng năng lực thực hiện tiếp cận MSK; Kiểm soát dịch bệnh trên người và các tác nhân gây bệnh có nguồn gốc động vật; Kiểm soát cúm có nguồn gốc động vật có khả năng gây đại dịch; Kiểm soát bệnh dại; Kiểm soát kháng kháng sinh; Kiểm soát các tác nhân trong môi trường có khả năng tác động đến sức khỏe con người; Tăng cường vận động, huy động nguồn lực cho phòng chống bệnh dịch từ động vật sang người… vv…

Tại Lễ ký kết, cả ba Thứ trưởng đều bày tỏ cam kết và nỗ lực hết sức nhằm thực hiện Khung đối tác MSK giai đoạn 21-25, nhất trí cao phương pháp tiếp cận Một sức khỏe là phương pháp tiếp cận hợp tác, đa ngành và xuyên suốt từ cấp địa phương, khu vực, quốc gia và toàn cầu trong mối tương tác giữa con người, động vật, thực vật và môi trường vì một mục tiêu chung và duy nhất đó là Sức Khỏe cộng đồng. Đồng thời, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các Đối tác phát triển quốc tế và trong nước trong việc hỗ trợ và hợp tác sâu sắc trên các khía cạnh năng lực, kỹ thuật, chính sách và tài chính…

Nhân dịp này, các đối tác lâu năm và tích cực của Một sức khỏe về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người bao gồm Giám đốc quốc gia, đại diện của EU, ADB, UNICEF, FAO, WHO, JICA, KOICA… Đại sứ Mỹ cùng các Đại sứ và Phó Đại sứ của các Đại sứ quán Anh, Pháp, Đan Mạch, Hà Lan, Newzealand và các Đại diện cấp cao của các tổ chức quốc tế, Phi chính phủ, và Hiệp hội… đưa ra kế hoạch, hoạt động về MSK tại Việt Nam và khẳng định sự ủng hộ, đồng hành và cam kết cao nhằm hỗ trợ và thực hiện mục tiêu trong Thỏa thuận Khung đối tác: “Giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành sử dụng phương pháp tiếp cận “Một sức khoẻ”.

3 Thứ trưởng kí kết Khung Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người. Ảnh: Phạm Hiếu.

Hội nghị tái khẳng định cam kết tăng cường hợp tác trong lĩnh vực phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người và tăng cường vai trò đầu mối, chủ trì của Bộ NN-PTNT đối với Khung đối tác MSK về phòng chống dịch bệnh từ động vật sang người, nhấn mạnh vai trò của Văn phòng Ban thư ký đối tác trong việc điều phối đối tác và các bên liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng, mục tiêu của Khung đối tác một cách hiệu quả.

Mục tiêu của Khung Đối tác Một sức khỏe Phòng chống Dịch bệnh từ Động vật sang Người là giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh từ động vật và môi trường sang người và kháng kháng sinh thông qua tăng cường phối hợp đa ngành “Một sức khoẻ”. Cụ thể:

1. Tăng cường năng lực thể chế, nguồn nhân lực; Tạo khuôn khổ, diễn đàn cho đối thoại và phối hợp đa ngành nhằm giảm thiểu nguy cơ lan truyền các tác nhân gây bệnh trong mối tương tác con người-động vật-hệ sinh thái;

2. Giảm thiểu nguy cơ làm phát sinh và lan truyền các tác nhân gây bệnh mới từ động vật sang người do các tác động về sinh học, môi trường và hành vi của con người;

3. Tăng cường quản lý, giám sát việc sử dụng kháng sinh và ngăn chặn kháng kháng sinh;

4. Giảm thiểu tác động sức khỏe cộng đồng của các bệnh truyền lây từ động vật trọng tâm (được quy định trong Thông tư 16/16/2013/TTLT-BYT-BNN PTNT ngày 27/5/2013) và các bệnh tái nổi khác;

5. Tăng cường vận động, huy động nguồn lực cho phục hồi, tái thiết và kiểm soát rủi ro do dịch bệnh nguy hiểm mới nổi và tái nổi gây ra;

6. Tăng cường kiểm soát và xử lý các các yếu tố/tác nhân trong môi trường có khả năng tác động đến sức khỏe con người.