Khởi động Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương”

Vừa qua, tại thành phố Quy Nhơn, Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD) phối hợp Tổng cục Thủy sản và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Hỗ trợ Việt Nam thực hiện Luật Thủy sản 2017 với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương”

Dự án do MCD chủ trì thực hiện từ tháng 01/2021 đến 31/08/2023 tại tỉnh Bình Định và mở rộng thực hành chia sẻ bài học kinh nghiệm tại tỉnh Quảng Nam và Khánh Hòa với sự tài trợ bởi Tổ chức Từ thiện Rockefeller (RPA) Hoa Kỳ thông qua chương trình Ocean 5.

Mục tiêu của dự án là nhằm thực hiện, mở rộng quy mô thực hành đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung; hỗ trợ năng lực cho các đối tác cấp trung ương, địa phương xây dựng Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; hỗ trợ kỹ thuật và chiến lược thực hiện đồng quản lý góp phần cải thiện và phát triển nghề cá bền vững.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo cung cấp thông tin về Dự án với các sáng kiến từ trung ương tới địa phương, làm rõ vai trò của các bên liên quan và cơ chế phối hợp thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Các đại biểu tham dự Hội thảo thảo luận, thống nhất kế hoạch hoạt động, tăng cường hợp tác giữa các bên liên quan trong bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu vực duyên hải miền Trung.

Tham dự hội thảo có 40 đại biểu đến từ các đơn vị trung ương: Tổng cục thủy sản, Viện Kinh tế và Quy hoạch thủy sản Việt Nam; tỉnh Bình Định: Sở Nông nghiệp và PTNT, Sở Du lịch, Chi cục Thủy sản, UBND thành phố Quy Nhơn, UBND các xã Nhơn Lý, Nhơn Hải, Nhơn Châu, Ghềnh Ráng, BQL Khu kinh tế tỉnh, Hiệp hội Thủy sản tỉnh Bình Định; tỉnh Khánh Hòa: Chi cục Thủy sản, UBND huyện Vạn Ninh, Tổ ĐQL Rạn Trào; tỉnh Quảng Nam: Chi cục Thủy sản, UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Ban quản lý KBTB Cù Lao Chàm, Tổ ĐQL Bãi Hương; Đại diện Trung tâm MCD, chuyên gia tư vấn và các đơn vị liên quan khác.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã chia sẻ những thực tiễn về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản

Tại Hội thảo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước và các bên liên quan tại địa phương đã chia sẻ những thực tiễn về bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản phù hợp với điều kiện tự nhiên và xã hội của địa phương mình, những kết quả, bài học kinh nghiệm liên quan đến đồng quản lý; thảo luận, thống nhất kế hoạch triển thực hiện khai dự án, sẵn sàng phối hợp, chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm.

Bà Nguyễn Thu Huệ – Giám đốc MCD cho biết: Dự án rất có ý nghĩa với sự nghiệp của MCD trong thực hiện sứ mệnh kết nối các bên liên quan hỗ trợ địa phương và cộng đồng ven biển cải thiện chất lượng cuộc sống, bảo vệ môi trường sinh thái biển. MCD tin tưởng dự án sẽ thành công khi có sự chủ động và cam kết từ các đối tác quản lý và bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở trung ương và địa phương.