Hơn 6.300 hồ sơ đất đai trễ hẹn nhưng chỉ 9 người được xin lỗi

HĐND tỉnh Kiên Giang cho rằng tỉnh này có rất nhiều hồ sơ liên quan đến đất đai xử lý trễ hẹn nhưng cơ quan chức năng mới chỉ xin lỗi 9 người dân.

Ngày 22/3, Văn phòng HĐND tỉnh Kiên Giang phát đi công văn về việc triển khai thực hiện kiến nghị của HĐND tỉnh về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân, tổ chức trong toàn tỉnh.

Theo đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Nguyễn Thanh Nhàn giao Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng UBND các huyện, thành phố trong tỉnh rà soát các kiến nghị của HĐND tỉnh để triển khai thực hiện, báo cáo theo yêu cầu của HĐND và UBND tỉnh này.

Tỉnh Kiên Giang có hàng nghìn hồ sơ đất đai giải quyết trễ hẹn. Ảnh: Việt Tường.

Theo kết luận giám sát của HĐND tỉnh Kiên Giang, hồ sơ cấp giấy CNQSDĐ tại tỉnh này trễ hẹn quá nhiều, thậm chí có nơi trễ hẹn đến 100% (Phú Quốc – 620 hồ sơ).

Toàn tỉnh Kiên Giang có đến 6.314 hồ sơ đất đai trễ hẹn, nhưng chỉ có 9 văn bản xin lỗi người dân. Không chỉ vậy, các cơ quan vẫn chưa báo cáo hình thức xử lý nào đối với công chức, viên chức vi phạm.

“Việc tiếp nhận và cập nhật hồ sơ vào hệ thống thông tin một cửa chưa đồng bộ, còn nhiều bất cập. Còn nhiều huyện, thành phố chưa thực hiện nghiêm túc, chưa cập nhật thông tin khi tiếp nhận hồ sơ… Từ đó, dẫn đến hồ sơ trễ hẹn của các cơ quan cấp giấy CNQSDĐ”, kết luận của HĐND tỉnh Kiên Giang chỉ ra.

Từ những tồn tại trên, HĐND tỉnh Kiên Giang kiến nghị Sở Tài nguyên – Môi trường và UBND cấp huyện tích cực chỉ đạo, có biện pháp hiệu quả về công tác thông tin, tuyên truyền đến người dân về Luật Đất đai. Hai cơ quan này cần chỉ đạo rà soát, tìm nguyên nhân trễ hẹn để chấn chỉnh.

Đối với UBND tỉnh Kiên Giang, HĐND tỉnh kiến nghị chỉ đạo các cơ quan hành chính cấp dưới và UBND huyện, thành phố có ý thức chấp hành nghiêm chế độ thông tin, báo cáo, kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

“Chỉ đạo các cơ quan hành chính chấn chỉnh công tác giải quyết hồ sơ trễ hẹn, gửi thư xin lỗi người dân khi trễ hẹn, đặc biệt là các thủ tục cấp giấy CNQSDĐ của người dân. Tiến hành kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của người đứng đầu của các cơ quan có hồ sơ trễ hẹn quá nhiều”, HĐND tỉnh kiến nghị với UBND tỉnh Kiên Giang.