Chi hơn 2.000 tỷ đồng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai

Báo cáo mới nhất của Bộ NN&PTNT về kết quả quản lý, thu chi Quỹ Phòng, chống thiên tai cho thấy, Hà Nội thuộc nhóm các địa phương đi đầu cả nước trong công tác này.

Quỹ Phòng, chống thiên tai mang đến nguồn lực quan trọng để nâng cấp cơ sở hạ tầng

Thực hiện Nghị định số 83/2019/NĐ-CP của Chính phủ về việc thực hiện thu, chi Quỹ Phòng, chống thiên tai, Hà Nội và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương đã tập trung triển khai nghiêm túc. Thực hiện việc thu, chi Quỹ theo đúng quy định.

Tính đến tháng 3/2021, đã có 60/63 tỉnh, TP trên cả nước thực hiện việc thu Quỹ Phòng, chống thiên tai. Tổng kinh phí đã thu được từ các địa phương tổng hợp là 3.893 tỷ đồng. Hiện, vẫn còn 3 địa phương chưa tiến hành thu quỹ theo quy định gồm: Lai Châu, Quảng Bình và Bạc Liêu.

Đáng chú ý, tính đến nay, Hà Nội đã chỉ đạo các tổ chức, doanh nghiệp, quận, huyện, thị xã… thu được khoảng 145,5 tỷ đồng cho Quỹ Phòng, chống thiên tai. Hà Nội là địa phương đứng thứ 5 cả nước về tổng nguồn thu cho Quỹ. Top 4 địa phương đứng đầu là: TP Hồ Chí Minh (hơn 613,6 tỷ đồng), Đồng Nai (hơn 252,5 tỷ đồng), Bình Dương (gần 242,3 tỷ đồng), Bắc Ninh (hơn 207,2 tỷ đồng).

Cùng với việc tích cực triển khai việc thu quỹ, đã có 53/60 tỉnh, TP tiến hành chi Quỹ Phòng, chống thiên tai để thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến công tác chủ động ứng phó thiên tai. Cụ thể là các nhiệm vụ như nâng cấp cơ sở hạ tầng phòng chống, khắc phục sự cố đê điều, thủy lợi…

Tổng kinh phí đã chi từ Quỹ Phòng, chống thiên tai của các địa phương là 2.004 tỷ đồng; đến nay còn tồn Quỹ là 1.889 tỷ đồng. Trong đó, riêng Hà Nội đã chi gần 5,56 tỷ đồng cho các nhiệm vụ phòng, chống thiên tai theo quy định…