Kiểm tra phản ánh tình trạng phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý vấn đề báo Lao động phản ánh về phá rừng tại Cam Lâm, Khánh Hòa.

Báo Lao động ngày 26 tháng 02 năm 2021 phản ánh tình trạng xâm phạm đất rừng, chặt phá cây rừng trái phép trên địa bàn xã Suối Tân (Cam Lâm, Khánh Hòa) liên tục diễn ra khiến nhiều diện tích rừng tự nhiên bị tàn phá nghiêm trọng nhưng lại không bị ngăn chặn, xử lý dứt điểm.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, xử lý.