Bình Thuận: Rà soát các dự án thủy điện liên quan đến rừng

Sở NN&PTNT Bình Thuận yêu cầu Chi cục Kiểm lâm khi thẩm tra hồ sơ giao rừng cho các dự án thủy điện cần rà soát, giảm tối đa diện tích rừng tự nhiên phải chuyển mục đích sử dụng…

Ngày 30-11, tin từ Sở NN&PTNT tỉnh Bình Thuận, cho biết ông Mai Kiều – Giám đốc Sở vừa ký văn bản gửi Sở Công Thương, Chi cục Kiểm lâm tỉnh về việc phối hợp rà soát, cung cấp thông tin liên quan đến các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh cho Bộ NN&PTNT.

Hiện trường vụ phá rừng năm 2018 tại rừng phòng hộ Sông Lũy.

Theo nội dung công văn, Sở NN&PTNT đề nghị Sở Công Thương chỉ đạo rà soát, cung cấp danh sách các dự án thủy điện đã xây dựng và đang xây dựng từ thời điểm năm 2004 đến nay và các dự án thủy điện trong quy hoạch, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030.

Trong đó nêu rõ tên dự án, tổng diện tích thực hiện dự án, quy mô công suất, địa điểm công trình, năm xây dựng và năm hoàn thành. Đáng chú ý là các đơn vị phải đánh giá hiệu quả, tác động của từng dự án thủy điện và tình hình triển khai thực hiện; đề xuất giải pháp trong thời gian tiếp theo.

Sở NN&PTNT cũng giao Chi cục Kiểm lâm chủ động rà soát toàn bộ các dự án thủy điện đã được UBND tỉnh có quyết định chuyển rừng (từ thời điểm năm 2004 đến nay), xác định diện tích rừng (rừng tự nhiên, rừng trồng), loại rừng (rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, rừng sản xuất) để đối chiếu với danh sách do Sở Công Thương cung cấp.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng phải chủ trì phối hợp Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng thống kê, đánh giá tình hình thực hiện trồng rừng thay thế tại các dự án thủy điện đã chuyển mục đích sử dụng rừng.

Đặc biệt, đối với các dự án thủy điện mở mới (nếu có) nằm trong danh mục quy hoạch, triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021 – 2030, Sở NN&PTNT yêu cầu Chi cục Kiểm lâm khi thẩm tra hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng phải rà soát, giảm thiểu tối đa diện tích rừng tự nhiên phải chuyển mục đích sử dụng.

Sở NN&PTNT cũng yêu cầu Chi cục Kiểm lâm tổ chức thẩm định, đánh giá chặt chẽ hồ sơ, việc chấp hành các quy định của pháp luật về lâm nghiệp trước khi tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.