Mất đa dạng sinh học gây ra mối đe dọa tài chính toàn cầu

Mất đa dạng sinh học là một rủi ro bị bỏ qua đối với hệ thống tài chính và các ngân hàng Trung ương, do đó, cần nâng cao hiểu biết của họ về vấn đề này, cũng như thiết lập giám sát đối với các ngân hàng thương mại để giải quyết vấn đề.

Những con ong đậu trên tổ ở Denee, Bỉ. Ảnh: Reuters

Theo báo cáo của Mạng lưới Xanh hóa hệ thống tài chính (NGFS) và Mạng lưới Quốc tế về Chính sách Tài chính Bền vững, trong khi biến đổi khí hậu được đề cập đến trong các chương trình nghị sự, vấn đề liên quan đến mất mát đa dạng sinh học lại bị bỏ qua, mặc dù, nó cũng có thể gây tác động lớn đến nền kinh tế.

Ravi Menon, người đứng đầu NGFS cho biết, chúng ta đang làm “xói mòn” đa dạng sinh học với tốc độ gây tổn hại nghiêm trọng đến các hệ sinh thái tự nhiên vốn cung cấp cho chúng ta thức ăn, nước uống và không khí sạch. Điều này, có thể gây ra những rủi ro đáng kể đối với sự ổn định kinh tế, tài chính và xã hội.

“Do đó, các ngân hàng Trung ương và các cơ quan giám sát ngân hàng nên tăng cường hiểu biết về mất mát đa dạng sinh học và đánh giá rủi ro liên quan đến vấn đề này”, NGFS cho biết thêm.

Mạng lưới này cũng cho rằng, các ngân hàng và các cơ quan trên nên lựa chọn sự giám sát liên quan đến quản trị ngân hàng, quản lý rủi ro, chiến lược, công bố thông tin và rủi ro tài chính liên quan đến đa dạng sinh học.