Hàng chục hecta lâm nghiệp bị sử dụng sai mục đích và xây dựng trái phép

Nhiều nơi ở Lâm Đồng xảy ra việc xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp. Ảnh: Yên Trần

Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đề nghị Công ty TNHH An Phú Nông khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xây dựng kế hoạch và tiến hành giải tỏa toàn bộ 28,58 ha cây trồng sai mục đích và 14 căn nhà xây, dựng trái phép.

UBND huyện Bảo Lâm vừa yêu cầu Phòng NNPTNT tham mưu để giải quyết đề nghị trên. Theo Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm, vừa qua (21.10.2020), UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH An Phú Nông về hành vi sử dụng đất sai mục đích tại tiểu khu 443 (lâm phần do công ty này quản lý).

Cụ thể, 28,58 ha cây trồng sai mục đích và 14 căn nhà xây, dựng trái phép diện tích 810,8 m2. Số tiền phạt là 251 triệu đồng, công ty đã chấp hành nộp tiền phạt.

Biện pháp khắc phục hậu quả là buộc Công ty TNHH An Phú Nông khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trước khi vi phạm. Tuy nhiên, đến ngày 23.2, công ty vẫn chưa thực hiện.

Đối với diện tích 6,05 ha, Công ty TNHH An Phú Nông xây dựng kế hoạch giải tỏa năm 2021, theo Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm thì có 3,23 ha cây trồng (1,87 ha của hộ bà Nguyễn Thị Sáng và 1,36 ha của hộ ông Ngô Đức Thanh) và 2 căn nhà dựng trái phép với tổng diện tích 44m2 (1 căn của hộ bà Nguyễn Thị Sáng diện tích 25 m2 và 1 căn của hộ ông Ngô Đức Thanh diện tích 19 m2), UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty về hành vi sử dụng đất sai mục đích.

Còn lại 2,82 ha cây trồng lấn chiếm trái phép và 1 chòi dựng trái phép diện tích 32 m2, Công ty An Phú Nông chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ xử lý vi phạm liên quan đến việc phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép, cũng như giải tỏa các đối với diện tích này của các lần giải tỏa những năm trước đây.

Hạt kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) đề nghị Công ty TNHH An Phú Nông khẩn trương thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là xây dựng kế hoạch và tiến hành giải tỏa toàn bộ 28,58 ha cây trồng sai mục đích và 14 căn nhà xây dựng trái phép diện tịch 810,8 m2).

Đối với diện tích 2,82 ha cây trồng lấn chiếm và 1 chòi xây dựng trái phép diện tích 32m2, nằm ngoài diện tích đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính của UBND tỉnh, đề nghị Công ty TNHH An Phú Nông thu thập toàn bộ hồ sơ xử lý, giải tỏa liên quan đến diện tích này. Nếu không có hồ sơ thì phối hợp cùng các cơ quan chức năng có liên quan hoàn chỉnh hồ sơ và xây dựng kế hoạch thực hiện việc cưỡng chế giải tỏa theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định.