ASEAN thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế

Trong hai ngày 2 và 3-3, Hội nghị Bộ trưởng Kinh tế ASEAN hẹp lần thứ 27 (AEM 27 Retreat) được tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Tại hội nghị, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN đã thông qua 10 sáng kiến, ưu tiên hợp tác kinh tế, được xây dựng theo ba định hướng, bao gồm: Phục hồi, số hóa và tính bền vững; tập trung vào các lĩnh vực quan trọng như thuận lợi hóa thương mại, du lịch, năng lượng, công nghệ thông tin, khoáng sản, phát triển bền vững,… Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tiếp tục gây ảnh hưởng nghiêm trọng, các Bộ trưởng Kinh tế ASEAN cũng thảo luận về nhiều nỗ lực trong việc phục hồi kinh tế trong và sau đại dịch để vừa chống dịch, vừa duy trì phát triển kinh tế, nhất là việc mở rộng danh mục hàng hóa thiết yếu của ASEAN nhằm đối phó dịch Covid-19. Hội nghị cũng thống nhất các ưu tiên nghị sự thường niên năm 2021 trong kênh kinh tế bao gồm 68 nội dung khác nhau, thuộc các lĩnh vực thương mại hàng hóa, thương mại dịch vụ, đầu tư, thuận lợi hóa di chuyển của lao động có tay nghề và khách kinh doanh, cạnh tranh, bảo vệ người tiêu dùng, sở hữu trí tuệ, thương mại điện tử; doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa…

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Công thương Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ đối với các sáng kiến của Bru-nây trong năm Chủ tịch ASEAN 2021; khẳng định Việt Nam sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các nước ASEAN khác để thực thi các mục tiêu chung của Cộng đồng Kinh tế ASEAN. Việt Nam cũng chia sẻ với các nước kinh nghiệm và nỗ lực kiểm soát đại dịch Covid-19 nhằm bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế trong khi vẫn thực thi đúng các cam kết trong khuôn khổ ASEAN và ASEAN+.