Làm rõ dự kiến về nguồn vật liệu lấn biển tại cảng Nha Trang và đảo Hòn Tre

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Nghị sau buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa về Điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang đến năm 2025 vào ngày 23.2.

Đảo Hòn Tre trên vịnh Nha Trang, Khánh Hòa. Ảnh: Nhiệt Băng

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa làm rõ về cơ cấu sử dụng đất và các chỉ tiêu quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao) trong các khu vực dự kiến điều chỉnh, phù hợp với các định hướng, chỉ tiêu quy hoạch đã quy hoạch đã được xác định trong quy hoạch chung năm 2012.

Khánh Hòa cần thuyết minh làm rõ sự phù hợp của cơ cấu đất đơn vị ở tại các khu vực điều chỉnh quy hoạch. Đối với khu vực đảo Hòn Tre và Hòn Một cần xác định cụ thể hơn về loại hình, đối tượng sử dụng đơn vị ở (lực lượng lao động, dân cư hiện hữu trên đảo…).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầu tỉnh Khánh Hòa cần hoàn thiện một số nội dung như: Hồ sơ Điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung TP.Nha Trang năm 2012 cần làm rõ sự phù hợp về ranh giới của các khu vực dự kiến điều chỉnh (Cảng Nha Trang và phụ cận; đảo Hòn Tre và Hòn Một) với ranh giới thiết lập hành lang bảo vệ biển theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa đánh giá tác động môi trường toàn diện về môi trường biển đảo, dòng chảy, chế độ thủy văn, khả năng xói lở, bồi lắng, bảo tồn đa dang sinh vật biển, tài nguyên… các khu vực dự kiến lấn biển trong vịnh Nha Trang. Có thể nghiên cứu thêm các phương án khác ngoài lấn biển để chọn phương án tối ưu.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng cũng đề nghị làm rõ dự kiến về nguồn vật liệu lấn biển tại khu vực cảng Nha Trang và đảo Hòn Tre. Nếu rõ các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính khả thi của các nội dung điều chỉnh quy hoạch…