Bảo đảm tiến độ gửi hồ sơ đề cử cho ”Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà”

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã chỉ đạo Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện các thủ tục cần thiết để gửi hồ sơ đề cử di sản “Vịnh Hạ Long – Quần đảo Cát Bà” tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO đúng thời gian theo quy định.

Quần đảo Cát Bà gồm hơn 360 đảo, trong đó có đảo Cát Bà ở phía Nam vịnh Hạ Long, ngoài khơi thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh. Năm 2013, quần đảo được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt. Tháng 9 cùng năm, hồ sơ đề cử quần đảo Cát Bà là Di sản thế giới theo tiêu chí đa dạng sinh học đã được gửi tới Trung tâm Di sản thế giới UNESCO.

Sau quá trình thẩm định, Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) đã dự thảo quyết định trình Ủy ban Di sản thế giới tại kỳ họp lần thứ 38 ở Qatar năm 2014. Năm 2016, Văn phòng Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) tại Việt Nam đã có Công văn số 09/IUCNVN/2016 khẳng định sự cần thiết của việc mở rộng vịnh Hạ Long với quần đảo Cát Bà để xây dựng hồ sơ đề cử Di sản thế giới.