Người đến TP Hồ Chí Minh từ Quảng Ninh, Hải Dương sẽ cách ly tập trung 21 ngày

Ngày 29/1, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh đã có hướng dẫn thực hiện biện pháp cách ly và hướng dẫn y tế đối với những người về từ các tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh.

Theo hướng dẫn của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, những người về từ vùng dịch tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh và những người tiếp xúc với các ca bệnh sẽ được cách ly tập trung 21 ngày, thay vì 14 ngày như trước đây.

Những người rời từ Hải Dương, Quảng Ninh từ ngày 23/1 cần cách ly tập trung và lấy mẫu xét ngiệm. Cụ thể đối với từng tỉnh như sau:

Đối với tỉnh Hải Dương: Người rời thành phố Chí Linh từ ngày 7 đến 15/1 cần xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày , kể từ ngày rời Chí Linh. Người rời thành phố Chí Linh từ 16 đến 27/1 thực hiện xét nghiệm và cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày.

Người đến từ Hải Dương, Quảng Ninh sẽ lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 21 ngày.

Với những người ngoài thành phố Chí Linh, ngành y tế khuyến cáo cần khai báo y tế và tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc; khi có triệu chứng ho, sốt, khó thở cần phải xét nghiệm.

Đối với tỉnh Quảng Ninh: Người làm việc hoặc đi qua Sân bay Vân Đồn từ ngày 7 đến 21/1 cần xét nghiệm và theo dõi sức khỏe tại nhà đủ 21 ngày kể từ ngày rời Sân bay Vân Đồn. Người làm việc hoặc đi qua Sân bay Vân Đồn từ ngày 22 đến 27/1, xét nghiệm và cách ly y tế tập trung đủ 21 ngày.
Những người ngoài sân bay Vân Đồng cần khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc, xét nghiệm khi có triệu chứng.

Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP Hồ Chí Minh, hiện thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553. Kết quả xét nghiệm lần 1 tất cả những trường hợp trên đều âm tính với SARS-CoV-2.

Hiện TP Hồ Chí Minh cũng đã tạm dừng toàn bộ hoạt động vận tải hành khách đường bộ từ TP Hồ Chí Minh đi Quảng Ninh, Hải Dương và ngược lại kể từ ngày 28/1.