Quảng Bình: Đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành Công văn về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Theo đó, để tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại, ngăn chặn nạn săn, bắt tận diệt các loài chim hoang dã, ngày 14/01/2021, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 69/UBND-TNMT về việc đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, đơn vị nghiêm chỉnh chấp hành và phổ biến quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học, đặc biệt là các loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm, được ưu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16/7/2019 của Chính phủ về sửa đổi Điều 7, Nghị định số 160/2013/NĐ-CP của Chính phủ ngày 12/11/2013 về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; không tham gia săn, bắt, mua, bán, vận chuyển, giết mổ, tiêu thụ, tàng trữ, quảng cáo động vật hoang dã trái pháp luật; không sử dụng, tiêu thụ các loài động vật hoang dã nguy cấp và sản phẩm từ động vật hoang dã nguy cấp; không tham gia săn, bắt, mua, bán, sử dụng các loài chim hoang dã, đặc biệt trong mùa di cư từ tháng 9 của năm trước đến tháng 4, tháng 5 của năm sau.

UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn nhằm đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng sinh học và các loài hoang dã.

Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 42/CT-TTg ngày 08/12/2020 của Thủ tướng Chính Phủ về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm soát loài ngoại lai xâm hại; không vận chuyển, buôn bán, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại ra môi trường.

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động săn bắt, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ các loài chim hoang dã trong mùa di cư, đặc biệt tại các khu vực có loài chim di cư xuất hiện; kiểm soát, ngăn chặn các hoạt động buôn bán, vận chuyển, phóng sinh các loài ngoại lai xâm hại tại khu vực tâm linh như: đình, chùa, đền,…xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương, Cục Hải quan, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thanh tra, kiểm tra thường xuyên các nhà hàng, cơ sở nuôi, kinh doanh động vật hoang dã, chợ chim hoang dã, tuyến vận chuyển hàng hóa trọng điểm và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ các loài động vật hoang dã, đặc biệt là các loài nguy cấp, các loài di cư.