Bàn giao cá thể chà vá chân nâu từ Hà Tĩnh cho VQG Cúc Phương

Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) vừa bàn giao cá thể chà vá chân nâu cho Vườn Quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình) để chăm sóc, thả về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.

Đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương tiếp nhận cá thể chà vá chân nâu từ Vườn Quốc gia Vũ Quang.

Được biết, cá thể chà vá chân nâu có trọng lượng 14 kg, được Hạt Kiểm lâm huyện Thạch Hà bàn giao cho Vườn Quốc gia Vũ Quang chăm sóc vào ngày 12/4/2022.

Hiện tại, cá thể chà vá chân nâu có sức khỏe đảm bảo để thả về môi trường tự nhiên. Tuy nhiên, tại Hà Tĩnh không có vùng phân bổ của loài.

Cá thể chà vá chân nâu có trọng lượng 14 kg.

Tại buổi tiếp nhận, đại diện Vườn Quốc gia Cúc Phương cam kết thực hiện tốt vai trò chăm sóc, theo dõi sức khỏe cá thể chà vá chân nâu hằng ngày, khi đảm bảo các điều kiện cần thiết, đơn vị sẽ tiến hành thả về môi trường tự nhiên.

Chà vá chân nâu có tên khoa học là Pygathrix nemaeus, đây là loài động vật thuộc nhóm IB được quy định trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Được biết, từ năm 2015 đến nay, Vườn Quốc gia Vũ Quang đã phối hợp, bàn giao 4 cá thể động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cho Vườn Quốc gia Cúc Phương chăm sóc, quản lý, gồm: vượn đen má trắng, voọc Lào, rùa răng và chà vá chân nâu.