Lâm Đồng thu hồi gần 200 dự án liên quan đến đất rừng

Tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thu hồi 194 dự án với diện tích đất lâm nghiệp 29.676ha. Trong số đó, có 159 ha với diện tích 25.467ha phải thu hồi toàn bộ; 35 dự án với diện tích 4.209 ha thu hồi 1 phần.

Tỉnh Lâm Đồng vừa tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin về thực trạng quản lý rừng theo chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại văn bản số 8822/BNN-TCLN ngày 16/12/2020. Kết quả kiểm tra cho thấy thực trạng các doanh nghiệp thuê đất rừng để triển khai dự án có để xảy ra sai phạm, khiến cơ quan quản lý nhà nước đã phải thu hồi hàng loạt dự án.

Cụ thể theo báo cáo số 508/BC-SNN ngày 31/12/2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lâm Đồng, tính đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh có 329 dự án do 314 doanh nghiệp, hộ gia đình được giao, thuê đất lâm nghiệp để đầu tư triển khai dự án trên đất rừng.

Tổng diện tích đất được các tổ chức, cá nhân trên sử dụng là 52.956ha. Tuy nhiên, tại nhiều dự án đã xảy ra tình trạng các chủ đầu tư các dự án trên không triển khai; triển khai chậm tiến độ; không tổ chức, bố trí lực lượng quản lý bảo vệ diện tích rừng được thuê; để rừng bị lấn chiếm trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn. Một số đơn vị khác thì tự nguyện trả lại dự án.

Trước tình trạng trên, tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức thu hồi 194 dự án với diện tích đất lâm nghiệp 29.676ha. Trong số đó, có 159 ha với diện tích 25.467ha phải thu hồi toàn bộ; 35 dự án với diện tích 4.209 ha thu hồi 1 phần.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, cơ quan Kiểm Lâm trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện các đơn vị chủ rừng có dấu hiệu che giấu hành vi vi phạm xảy ra trên diện tích được giao quản lý. Tuy nhiên vẫn còn 1 số đơn vị chủ rừng thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra các vụ vi phạm gây thiệt hại lớn đến diện tích rừng và số lượng lâm sản, gây bức xúc trong dư luận.

Cụ thể trong năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 47 vụ vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp có tính chất phức tạp, nổi cộm; gây thiệt hại 27,39 ha rừng và 629m3 gỗ các loại…

Năm 2020, tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện và lập biên bản 680 vụ vi phạm với diện tích rừng bị phá trên 45ha, 2.472m3 lâm sản bị thiệt hại. Đã có 83 vụ lấn chiếm mới đất lâm nghiệp với diện tích trên 15ha; 14 vụ tái lấn chiếm 6,8ha.

Đáng chú ý, số vụ vi phạm xảy ra trên diện tích do doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng để triển khai dự án là 33 vụ với diện tích rừng bị thiệt hại 4,69ha, lâm sản thiệt hại 137m3. Trong số vụ vi phạm trên, có 25 vụ xác định được đối tượng, 8 vụ chưa xác định được đối tượng phá rừng…