Kết luận thanh tra về trách nhiệm Giám đốc Sở NN & PTNT TP HCM

Thanh tra TP HCM vừa thông báo kết luận thanh tra về trách nhiệm giám đốc Sở NN&PTNT trong thực hiện chương trình giảm ô nhiễm môi trường và chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh giai đoạn 2016 -2020.

Đối với chương trình giảm ô nhiễm môi trường, kết luận thanh tra nêu rõ tỉ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán tính đến tháng 6-2018 chưa đạt chỉ tiêu theo kế hoạch của UBND TP HCM giao mỗi năm 1.000.000 cây. Cụ thể, có 2 dự án phát triển rừng giai đoạn 2016 – 2020 chưa triển khai thực hiện là dự án đầu tư trồng mới rừng phòng hộ ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh và dự án mở rộng vườn thực vật Củ Chi.

“Các dự án chưa triển khai thực hiện là trách nhiệm của Sở NN&PTNT, chưa báo cáo UBND TP đôn đốc, nhắc nhở UBND huyện Củ Chi, Bình Chánh thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ, thực hiện việc thu hồi đất và bàn giao mặt bằng cho Sở NN&PTNT” – kết luận thanh tra chỉ rõ.

Thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm giám đốc Sở NN&PTNT TP HCM

Kết luận cũng nêu rõ Sở NN&PTNT khi kiểm tra phát hiện vi phạm chỉ nhắc nhở, chưa xử lý theo quy định đối với 7 tổ chức có giấy phép xả thải trên địa bàn TP có hiệu lực do Bộ NN&PTNT cấp. Ngoài ra, có việc chồng chéo trong thực hiện thẩm định hồ sơ xin cấp phép xả thải, việc quản lý kiểm tra, giám sát giữa Sở NN&PTNT và Sở Tài nguyên và Môi trường, thiếu sự phối hợp giữa hai sở và có khó khăn trong việc phân định giữa nguồn nào thuộc hệ thống thủy lợi, nguồn nào thuộc sông suối tự nhiên. Đồng thời, thiếu sự phân công, phân cấp quản lý thoát nước và xử lý nước thải trên địa bàn TP theo quy định.

Đặc biệt, tình trạng xả nước thải trong chăn nuôi heo, bò ở khu vực huyện Bình Chánh, Củ Chi chưa được kiểm soát, các hộ chăn nuôi xả nước thải chưa được xử lý ra kênh thủy lợi gây ô nhiễm nguồn nước. Việc giết mô thủ công, giết mô gia súc, gia cầm trái phép chưa được kiểm soát vẫn còn tồn tại, nước thải từ hoạt động giết mổ xả ra kênh, rạch gây ô nhiễm… “Trách nhiệm này thuộc về giám đốc Sở NN&PTNT” – thanh tra kết luận.

Về chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh, qua kết quả thực hiện năm 2017, đối chiếu với kế hoạch, nhìn chung tiến độ thực hiện còn chậm so với yêu cầu, có một số chỉ tiêu không đạt được và mục tiêu đề ra đến năm 2020 có khả năng không hoàn thành. Cụ thể, đề án ban hành từ năm 2014, Sở NN&PTNT được giao tổng cộng 20 nhiệm vụ, đến nay có 12/20 nhiệm vụ đã hoàn thành (trong đó có 7 nhiệm vụ trễ hạn), 8/20 nhiệm vụ chưa hoàn thành.

Nhiều sai sót tại Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP HCM

Thanh tra TP HCM cũng vừa chỉ ra nhiều thiếu sót, sai phạm trong tổ chức hoạt động và quản lý, sử dụng tài chính của lãnh đạo Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP HCM.

Cụ thể, ông Phạm Văn Nhiên – Phó Giám đốc kiêm Trưởng phòng Kế toán – Tài vụ đã có vi phạm trong hành vi giao tiếp cần phải được xử lý theo quy định và có những thiếu sót, trong công tác tổ chức, quản lý, điều hành hoạt động của phòng kế toán – tài vụ cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, rút kinh nghiệm.

Công ty chậm thực hiện theo đơn giá nước mới; chưa giải quyết dứt điểm việc tranh chấp giá nước; nhiều sai phạm trong hợp đồng mua bán với Công ty TNHH Công nghệ cao Anh Khoa (mua thiết bị nhưng không khảo sát giá, không thực hiện đúng chế độ thanh toán… làm phát sinh công nợ khó đòi hơn 2,9 tỉ đồng).

Công ty có hai biểu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh với số liệu khác nhau. Giám đốc Xí nghiệp Cấp nước đã có sai phạm trong việc lập hồ sơ, chứng từ khống về tổ chức hội nghị chăm sóc khách hàng nhằm rút kinh phí với tổng số tiền là hơn 68 triệu đồng để mua quà tặng cho một số khách hàng của xí nghiệp. Xí nghiệp Cấp nước có 4 giếng tại Trạm số 12 và 2 giếng tại Trạm Đồng Dù không có giấy phép là vi phạm theo quy định…

Từ đó, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và được Chủ tịch UBND TP giao chủ tịch Hội đồng thành viên, giám đốc Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác dịch vụ thủy lợi TP HCM phối hợp với Đảng ủy tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có sai phạm, khuyết điểm được nêu tại kết luận thanh tra.