Thu hồi hơn 4 tỉ đồng thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường từ thủy điện

Tỉnh Quảng Nam quyết định thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng từ các công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh chưa kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Tỉnh Quảng Nam yêu cầu thu hồi hơn 2,4 tỉ đồng từ thủy điện Sông Tranh 2 do chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường. (Ảnh: Thanh Chung)

Ngày 5.1, ông Lê Trí Thanh – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vừa có quyết định về xử lý kết luận thanh tra tại một số công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Qua xem xét kết luận của Sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam về việc chấp hành các quy định của Nhà nước về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường đối với chủ đầu tư và các doanh nghiệp khai thác, tận thu các loại khoáng các khoáng sản phục vụ xây dựng các công trình thủy điện: Sông Tranh 2, Sông Bung 2, Đăk Mi 4, Sông Bung 4 trên địa bàn tỉnh.

Các đơn vị chưa thực hiện kê khai nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường gồm công trình thủy điện Đăk Mi 4 với tổng số tiền gần 1,5 tỉ đồng, công trình thủy điện Sông Tranh 2 gần 2,5 tỉ đồng và công trình thủy điện Sông Bung 4 hơn 5,5 tỉ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam thống nhất kết luận thanh và yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỉ đồng từ các đơn vị chưa kê khai, nộp thuế tài nguyên và phí bảo vệ môi trường.

Trong đó, Công trình Thủy điện Đăk Mi 4 gần 1,7 tỉ đồng, Thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2,4 tỉ đồng. Riêng công trình thủy điện Sông Bung 4 do thiếu hợp tác giữa đối tượng thanh tra với Đoàn thanh tra nên việc tính toán và xác nhận số liệu sai phạm không được thực hiện đầy đủ.

Do đó, UBND tỉnh giao Cục thuế tỉnh rà soát, truy thu và xử phạt theo đúng quy định của pháp luật về thuế đối với các sai phạm tại công trình thủy điện Sông Bung 4.

Đồng thời, yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Nam, các địa phương tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác, tận thu khoáng sản để phục vụ việc xây dựng dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.