Rừng tự nhiên TP.HCM tăng ảo do… lỗi phần mềm

Do diện tích rừng tự nhiên ở TP.HCM tăng ảo gần 13 ha nên diện tích rừng tự nhiên toàn quốc cũng tăng ảo theo.

Tại TP.HCM hiện có ba huyện còn rừng tự nhiên là Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ. Tuy nhiên, cả ba huyện này đều công bố hiện trạng rừng của năm 2019 chậm hơn nhiều so với quy định của Thông tư 33/2018. Cụ thể, UBND huyện Củ Chi công bố ngày 19-3-2020, UBND huyện Bình Chánh công bố ngày 15-4-2020 và UBND huyện Cần Giờ công bố ngày 10-12-2020.

Huyện chưa báo cáo, kiểm lâm đã có số liệu 

Điều đáng nói là khi ba huyện trên chưa gửi báo cáo công bố hiện trạng rừng năm 2019 thì Chi cục Kiểm lâm TP.HCM đã có số liệu diện tích rừng và gửi cho Cục Kiểm lâm vào ngày 11-3-2020.

Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, diện tích rừng tự nhiên trên địa bàn TP tới thời điểm 31-12-2019 là 13.521,52 ha. Căn cứ vào số liệu báo cáo này (làm tròn 13.521 ha), Bộ NN&PTNT tổng hợp và đã ra quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc năm 2019 vào ngày 15-4-2020.

Tuy nhiên, sau khi các huyện Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ gửi báo cáo, số liệu rừng tự nhiên của ba huyện này chỉ là 13.508,50 ha, ít hơn 12,5 ha so với số liệu báo cáo của Chi cục Kiểm lâm TP và số liệu công bố của Bộ NN&PTNT. Điều này cho thấy diện tích rừng tự nhiên ở TP.HCM tăng ảo gần 13 ha, kéo theo diện tích rừng tự nhiên toàn quốc cũng tăng ảo đúng với con số này.

Rừng tự nhiên ở huyện Cần Giờ (TP.HCM). Ảnh: Hoàng Giang

Phần mềm cập nhật bị lỗi

Ông Nguyễn Xuân Cường, Trưởng phòng Quản lý bảo vệ và phát triển rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết do ba huyện Củ Chi, Bình Chánh và Cần Giờ không công bố hiện trạng rừng năm 2019 theo đúng thời gian quy định nên Chi cục Kiểm lâm TP.HCM chưa thể tổng hợp để báo cáo Sở NN&PTNT trình UBND TP.HCM công bố hiện trạng rừng trên địa bàn TP. “Hiện ba huyện nói trên đã gửi báo cáo công bố hiện trạng rừng năm 2019 nên Chi cục Kiểm lâm TP sẽ sớm hoàn thành nội dung nói trên” – ông Cường cho biết thêm.

Giải thích lý do ba huyện chưa gửi báo cáo công bố hiện trạng rừng năm 2019 nhưng Chi cục Kiểm lâm TP đã có số liệu và gửi Cục Kiểm lâm, ông Cường cho rằng dựa vào số liệu cung cấp của các đơn vị quản lý địa bàn trực thuộc Chi cục Kiểm lâm TP. Liên quan đến diện tích rừng tự nhiên của TP.HCM tăng ảo 12,5 ha, ông Cường cho rằng do phần mềm cập nhật bị lỗi.

Tiêu điểm

Sẽ kiểm tra và thông tin tới Pháp Luật TP.HCM

PV đặt câu hỏi qua điện thoại: “Vì sao UBND huyện công bố hiện trạng, diện tích rừng năm 2019 trên địa bàn quá trễ so với quy định của Thông tư 33/2018?”.

Ông Lê Đình Đức – Phó Chủ tịch UBND huyện Củ Chi và ông Trương Tiến Triển – Phó Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ cho biết sẽ kiểm tra và thông tin tới Pháp Luật TP.HCM sau.

Trao đổi thêm với PV, ông Nguyễn Xuân Lưu, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm TP.HCM, cho biết: “Trong báo cáo gửi Sở NN&PTNT để trình UBND TP phê duyệt công bố diện tích và hiện trạng rừng năm 2019, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM sẽ đưa con số rừng tự nhiên là 13.508,50 ha, đúng như diện tích thực tế”.

Ông Lưu cũng cho biết Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng sẽ gửi tới các cơ quan thẩm quyền bản giải trình và đính chính nội dung diện tích rừng tự nhiên ở TP.HCM tăng ảo12,5 ha.•

Bộ NN&PTNT cũng sai

Theo Thông tư 33/2018 do Bộ NN&PTNT ban hành, Cục Kiểm lâm tổng hợp số liệu công bố hiện trạng rừng của địa phương do lãnh đạo UBND tỉnh, TP ký; sau đó báo cáo Tổng cục Lâm nghiệp để trình Bộ NN&PTNT ban hành quyết định công bố hiện trạng rừng toàn quốc.

Tuy nhiên, mặc dù diện tích rừng tự nhiên ở TP.HCM do Chi cục Kiểm lâm của TP này ký nhưng Cục Kiểm lâm vẫn thừa nhận và tổng hợp báo cáo cho Bộ NN&PTNT. Điều này một khi xảy ra ở TP.HCM thì cũng có thể xảy ra đối với các tỉnh, TP khác. Do vậy, diện tích rừng tự nhiên toàn quốc do Bộ NN&PTNT công bố liệu có chính xác?