Quảng Ngãi: Rà soát, xác định khu vực cấm khai thác khoáng sản đối với đất rừng

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có công văn yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Theo đó, Sở TN&MT Quảng Ngãi có trách nhiệm rà soát, đánh giá tình hình nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nghĩa vụ nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản hàng năm; nâng cao chất lượng thẩm định, phê duyệt báo cáo thăm dò khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của UBND tỉnh.

Khai thác cát trái phép trên sông Trà Khúc (Quảng Ngãi)

Đồng thời, Sở TN&MT phối hợp với các sở, ngành và địa phương có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động khoáng sản, tập trung vào công tác bảo vệ môi trường trong khai thác, chế biến khoáng sản, đặc biệt là hoạt động khai thác, sử dụng cát, sỏi lòng sông; kiên quyết dừng khai thác, đóng cửa mỏ, cải tạo, phục hồi môi trường đối với những khu vực khai thác không hiệu quả, gây ô nhiễm môi trường theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm hoạt động khai thác, buôn bán, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản trái phép,…

Sở NN&PTNT phối hợp chặt chẽ với Sở TN&MT, các sở, ngành và địa phương liên quan tiếp tục rà soát, xác định khu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sản đối với đất rừng tự nhiên, quy hoạch rừng tự nhiên và đất rừng phòng hộ hoặc đất quy hoạch trồng rừng phòng hộ; rà soát, kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế đối với các dự án thăm dò, khai thác khoáng sản có chuyển mục đích sử dụng đất rừng sang mục đích khác; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của pháp luật về trồng rừng thay thế,…

Quảng Ngãi sẽ rà soát các khu vực cấm khai thác khoáng sản đối với các loại rừng

Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị và địa phương có liên quan ngăn chặn hiệu quả và xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển và kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, đặc biệt là khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn,..

Cục Thuế tỉnh tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng hóa đơn kết hợp với kiểm tra thuế đối với các tổ chức, cá nhân nộp thuế hoạt động khai thác tài nguyên, kinh doanh cát, sỏi lòng sông; kịp thời cung cấp thông tin về kê khai thuế, quyết toán thuế của người nộp thuế cho các sở, ngành liên quan, phối hợp xử lý nghiêm đối với trường hợp vi phạm về thuế.

UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 989/QĐ-UBND ngày 26/12/2017 của UBND tỉnh về việc ban hành Phương án quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn,…