Đẩy nhanh tiến độ các dự án liên quan bãi rác Nam Sơn

Ngày 16-12, UBND thành phố Hà Nội ban hành văn bản 5788/UBND-GPMB, yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn và các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn (Bãi rác Nam Sơn).

Văn bản nêu rõ, theo báo cáo của Công an thành phố Hà Nội về tình hình, kết quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự liên quan đến bãi rác Nam Sơn, tiến độ giải phóng mặt bằng của các dự án tại đây còn rất chậm, không bảo đảm tiến độ và chỉ đạo của UBND thành phố.

Bãi rác Nam Sơn. Ảnh: Hữu Thắng

Về việc này, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu UBND huyện Sóc Sơn thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội tại buổi làm việc ngày 3-12-2020; căn cứ các quy định của pháp luật về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hiện hành, các chính sách đặc thù đã được UBND thành phố chấp thuận, tập trung đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án tại bãi rác, trong đó, cần xử lý ngay các tồn tại về mặt bằng và hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với ô chôn lấp 1.1 trước ngày 31-12-2020. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc phát sinh, UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương tổng hợp, báo cáo cụ thể, kèm theo hồ sơ số liệu chi tiết, đầy đủ.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Tài chính tích cực, chủ động phối hợp UBND huyện Sóc Sơn, kịp thời hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện đúng, đầy đủ các cơ chế, chính sách đã được chấp thuận tại dự án, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật. Công an thành phố tiếp tục theo dõi, nắm bắt tình hình nội bộ địa phương, chủ động áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để xử lý theo thẩm quyền và đúng quy định, bảo đảm an ninh trật tự tại bãi rác và trên địa bàn huyện.