Tham vấn dự thảo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển

Ngày 15-12, tại TP. Nha Trang, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội thảo tham vấn dự thảo Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.

Tại hội thảo, đại diện cơ quan quản lý nhà nước về lâm nghiệp 28 tỉnh, thành phố ven biển trong cả nước, các nhà khoa học đã thảo luận về những chính sách, kỹ thuật, chương trình, đề án liên quan đến rừng ven biển hiện nay. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào những nội dung: Kết quả thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phát triển rừng ven biển giai đoạn 2015 – 2020; sự cần thiết, mục tiêu, quy mô, giải pháp, các dự án ưu tiên… để thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030.

Các ý kiến sẽ được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp để hoàn thiện đề án, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.