Ký kết Khung chương trình hợp tác giữa Việt Nam và FAO

ThienNhien.Net – Khung chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016 nhằm xác định các nội dung, hoạt động ưu tiên mà FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam giai đoạn 5 năm (2012-2016) để sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính.

Ngày 14/10, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Thị Xuân Thu và Trưởng đại diện Văn phòng Tổ chức Nông Lương Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (FAO) JongHa Bae đã ký kết Khung chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016.

Khung chương trình hợp tác giai đoạn 2012-2016 nhằm xác định các nội dung, hoạt động ưu tiên mà FAO sẽ tiếp tục hỗ trợ cho Việt Nam giai đoạn 5 năm (2012-2016) để sử dụng có hiệu quả nguồn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính, góp phần đảm bảo an ninh lương thực và dinh dưỡng, phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân nông thôn.

Phát biểu tại lễ công bố, Thứ trưởng Nguyễn Thị Xuân Thu cảm ơn sự hỗ trợ của FAO dành cho Việt Nam thời gian qua. Việt Nam đang nỗ lực hoàn thành các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ ở cấp quốc gia. Các thể chế quốc gia đã và đang được hoàn thiện sau hơn hai thập kỷ đổi mới. Chính phủ Việt Nam đã phê duyệt Kế hoạch chung giai đoạn 2012-2016 với các cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.

Kế hoạch xác định những hỗ trợ của hệ thống Liên Hợp Quốc tại Việt Nam trong 5 năm tới nhằm đáp ứng những ưu tiên quốc gia đề ra trong Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2015.

Thứ trưởng Bộ NNPTNT nhấn mạnh: “Chúng tôi mong rằng tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về kỹ thuật, và tài chính của cộng đồng quốc tế để giúp Việt Nam thực hiện thành công Chương trình tái cơ cấu ngành Nông nghiệp; Chương trình mục tiêu quốc gia về nông nghiệp-nông dân-nông thôn; phát triển nền nông nghiệp xanh, nâng cao giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm nông-lâm-thủy sản; giữ vững an ninh lương thực và nâng cao đời sống cho người dân nông thôn”.

Ông JongHa Bae, cùng đại diện các nhà tài trợ, tổ chức quốc tế, cho rằng Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều thách thức đòi hỏi tái cấu trúc nền kinh tế mạnh mẽ. Đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp phải chuyển từ tăng trưởng chiều rộng sang phát triển chiều sâu, tập trung tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả, cơ giới hóa và chuỗi giá trị gia tăng, bền vững.

Trong 5 năm tới, Khung chương trình sẽ ưu tiên hỗ trợ Việt Nam tập trung vào 4 lĩnh vực gồm: Hỗ trợ chính sách và khung pháp lý về sinh kế, an ninh dinh dưỡng và an ninh thực phẩm, đẩy mạnh tái cơ cấu thể chế thúc đẩy thị trường nông nghiệp; hỗ trợ Việt Nam thích ứng và giảm thiểu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu; hỗ trợ cải thiện việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ nông lâm và ngư nghiệp theo hướng bền vững; hỗ trợ người dân nông thôn tham gia vào hệ thống lương thực và nông nghiệp hiệu quả.