Việt Nam được hỗ trợ chuyển tiếp năng lượng từ một quỹ có giá trị 50 triệu USD

Liên minh Đối tác chuyển tiếp năng lượng tại Đông Nam Á vừa được thành lập. Việt Nam cùng với Indonesia và Philippines được chọn là những quốc gia đầu tiên thực hiện dự án, thông qua việc tài trợ cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thông qua một quỹ trị giá 50 triệu USD.

Đại sứ quán Pháp tại Hà Nội cho biết, một tập hợp các nhà tài trợ công và các quỹ tư nhân , trong đó có Cơ quan Phát triển Pháp AFD đã khởi xướng Liên minh Đối tác chuyển tiếp năng lượng – ETP (Energy Transition Partnership).

Mục tiêu của liên minh chưa có tiền lệ này là để đẩy mạnh quá trình chuyển tiếp năng lượng ở Đông Nam Á, phù hợp với Thỏa thuận Paris, thông qua việc tài trợ cho hoạt động hỗ trợ kỹ thuật thông qua một quỹ 50 triệu USD. Bước đầu, liên minh đối tác này sẽ tập trung hoạt động ở Indonesia, Việt Nam và Philippines- những nước có mức tiêu thụ than lớn. Một nhóm cố vấn kỹ thuật sẽ được hình thành trong những tháng tới trong đó có sự kết hợp giữa năng lực tư vấn quốc tế và trong nước và đại diện của các quốc gia để có sự cố vấn khuyến nghị cho liên minh đối tác này trong hoạt động kỹ thuật.

ETP mong muốn thiết lập những mối quan hệ đối tác với các chính phủ và các cấp có thẩm quyền quyết định nhằm đưa tiềm năng chưa được khai thác về năng lượng tái tạo vào trong hỗn hợp năng lượng của vùng Đông Nam Á, nhằm đáp ứng được nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của khu vực. ETP cũng sẽ nỗ lực khuyến khích phát huy tầm quan trọng của các biện pháp cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng và những lợi thế kinh tế xã hội gắn với sự chuyển tiếp năng lượng bền vững và công bằng ở Đông Nam Á.

Với sự hỗ trợ tài chính cho các dự án hỗ trợ kỹ thuật được xây dựng kèm theo các chương trình đang triển khai trong khu vực, ETP sẽ cung cấp những công cụ hỗ trợ, cải thiện sự điều phối, đối thoại và kiến thức nhằm tăng cường khả năng chỉ đạo và tài trợ cho sự chuyển tiếp năng lượng trong khu vực, nhằm thực hiện Thỏa thuận Paris và những mục tiêu phát triển bền vững.

Liên minh đối tác nhiều nhà tài trợ này vẫn đang trong quá trình mở rộng và các thành viên của ETP mời các nhà tài trợ có quan tâm tham gia vào sáng kiến này để có một tác động lớn hơn thông qua đẩy mạnh chuyển tiếp năng lượng tại khu vực Đông Nam Á.

Bà Kate Hampton, Tổng Giám đốc CIFF khẳng định, các nước châu Á đã cam kết giảm mức phát thải khí nhà kính xuống 0 trong thời gian từ nay tới giữa thế kỷ và đã khởi động lại những nỗ lực toàn cầu về khí hậu. Liên minh Đối tác chuyển tiếp Năng lượng ở Đông Nam Á là một sáng kiến đầy tham vọng vào một thời điểm then chốt.

Sáng kiến này sẽ cung cấp cho các nhà lãnh đạo chính sách ở Việt Nam, Indonesia và Philippines những dữ liệu và năng lực tư vấn cần thiết cho giai đoạn đầu tiên hướng đến sự cân bằng cacbon: chuyển tiếp sang năng lượng sạch. Sự chuyển tiếp này sẽ tạo ra việc làm xanh, điện với mức giá thấp hơn và không khí sạch hơn ở Đông Nam Á.

Liên minh chưa có tiền lệ này đã được khởi xướng tại hội nghị thượng đỉnh One Planet vào năm 2018 bởi Quỹ đầu tư cho trẻ em – CIFF, AFD, Bộ Môi trường, bảo tồn thiên nhiên và an ninh năng lượng nguyên tử Liên bang Đức (BMU), tổ chức High Tide Foundation và một số đối tác khác như Chính phủ Canada, Bộ Thương mại, năng lượng và chiến lược công nghiệp Anh (BEIS), tổ chức Bloomberg và các đối tác khác.