Quảng Bình: Lập phương án xây dựng khẩn cấp tái định cư cho các hộ dân tại điểm sạt lở

UBND tỉnh Quảng Bình vừa ban hành công văn về việc rà soát di dời khẩn trương, đảm bảo ổn định đời sống người dân sạt lở do thiên tai. Trong đó, có 4 điểm sạt lở nghiêm trọng cần khẩn trương lập phương án xây dựng khẩn cấp các điểm tái định cư cho các hộ dân.

Theo đó, ngày 17/11/2020, UBND tỉnh Quảng Bình ban hành Công văn số 2108/UBND-KT về việc rà soát di dời khẩn trương, đảm bảo ổn định đời sống người dân sạt lở do thiên tai.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tập trung rà soát tổng thể, xây dựng phương án di dời tái định cư cho các hộ dân ở các khu vực sạt lở nguy hiểm đến địa điểm an toàn.

Khẩn trương lập phương án xây, dựng khẩn cấp các điểm tái định cư cho các hộ dân tại điểm sạt lở nghiêm trọng.

Trong đó, khẩn trương lập phương án xây dựng khẩn cấp các điểm tái định cư cho các hộ dân 4 điểm sạt lở nghiêm trọng tại khu vực Bản Cha Lo, xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa; khu vực xóm Ba Cồn, thôn 1, thôn 2 Đạm Thủy, xã Thạch Hóa; khu vực thôn Thuận Tiến, xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa; khu vực Bản sắt, xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh để đảm bảo ổn định đời sống Nhân dân, thống nhất với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường về nguồn vốn, quỹ đất, phương án triển khai; chủ động làm việc với các cơ quan liên quan và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tranh thủ tối đa hỗ trợ của Trung ương về nguồn vốn thực hiện các dự án di dân tái định cư nêu trên trong điều kiện ngân sách tỉnh còn gặp khó khăn.

Đợt mưa lũ vừa qua sạt lở nghiêm trọng tại nhiều địa phương của Quảng Bình.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã có phương án đảm bảo nơi ở tạm, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân phải di dời do sạt lở đất; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân, tuyệt đối không để người dân quay về lại nơi ở cũ khi không đảm bảo an toàn, tránh tình huống xấu có thể xảy ra. Đặc biệt, UBND các huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa cần rà soát, xác định, đề xuất địa điểm tái định cư cho các hộ dân ở 04 điểm sạt lở nghiêm trọng nêu trên, báo cáo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và Môi trường.

Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính theo chức năng nhiệm vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong xác định quỹ đất, nguồn vốn để triển khai phương án xây dựng khẩn cấp các điểm tái định cư cho các hộ dân 04 điểm sạt lở nghiêm trọng ở huyện Quảng Ninh, Tuyên Hóa, Minh Hóa.