11 tổ chức ký cam kết vì bền vững môi trường

Ngày 9-11, tại Hà Nội, 11 tổ chức quốc tế được Chính phủ Bỉ hỗ trợ và hiện đang làm việc tại Việt Nam cùng ký một bản cam kết nỗ lực đóng góp nhiều hơn nữa vì bền vững môi trường.

Đại sứ Bỉ tại Việt Nam P.Jansen (thứ hai từ phải sang) cùng các tổ chức tại lễ ký kết.

Các cơ quan tham gia gồm: Viện Khoa học tự nhiên Hoàng gia Bỉ, Đại sứ quán Bỉ tại Việt Nam, Humanity & Inclusion, Live & Learn Việt Nam, Oxfam tại Việt Nam (cho dự án tại Việt Nam được Bỉ hỗ trợ), Plan International Việt Nam, Rikolto Viet Nam, Towards Transparency, VLIR-UOS (Tổ chức hợp tác giáo dục vùng Fla-măng tại Việt Nam), VVOB tại Việt Nam và WWF Việt Nam.

Những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường và rác thải là một thực trạng tại Việt Nam. Mọi người dân cần chung tay để vượt qua những thách thức về môi trường và khủng hoảng khí hậu.

Bỉ đã tích cực đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam trong những thập kỷ qua. Chương trình hỗ trợ tài chính cho các tổ chức quốc tế đã đóng góp vào sự phát triển bền vững trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Các tổ chức này theo đuổi những mục tiêu gắn với lĩnh vực hoạt động của họ như nông sản, sức khỏe, giáo dục và việc làm bền vững tại Việt Nam. Bất kể lĩnh vực hoạt động ưu tiên của họ là gì, các tổ chức này đều trực tiếp hoặc gián tiếp nỗ lực vì sự bền vững của môi trường – một vấn đề thách thức toàn cầu hiện nay.

Từ năm 2018 đến năm 2020, tất cả các tổ chức phi chính phủ do Bỉ hỗ trợ (NGA) đã tham gia vào lộ trình hợp tác và học hỏi về tính bền vững môi trường. Lộ trình được mang tên “Từ văn phòng xanh đến phát triển bền vững môi trường”. Các tổ chức này học hỏi và thay đổi từ những thói quen cá nhân, cách thức làm việc tại văn phòng cũng như việc thực hiện chương trình hoạt động.

Sự cam kết của các tổ chức được ghi lại trong Cam kết Bền vững Môi trường. Theo đó, văn bản đề ra các mục tiêu hoạt động hướng tới bền vững môi trường, thế hiện sự cam kết tiếp tục học hỏi, cải thiện và thực hiện các thực hành bền vững môi trường của các tổ chức phi chính phủ do Bỉ hỗ trợ, đồng thời cam kết nâng cao nhận thức của các đối tác về lĩnh vực này. Đại sứ quán Bỉ cũng cam kết với những mục tiêu của nội dung này.

Cũng trong lễ  ký, các cơ quan và tổ chức đã chia sẻ những bài học thu được và thực hành tiêu biểu liên quan đến bền vững môi trường.