Quảng Ngãi: Thống nhất các mức hỗ trợ cho người dân bị thiệt hại về nhà ở

Trước mắt, thống nhất mức hỗ trợ cho các hộ dân có nhà chính bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 18 triệu đồng/nhà đối với hộ ở đồng bằng và 20 triệu đồng/nhà đối với hộ ở miền núi và hải đảo.

Sáng 4/11, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: Chủ tịch UBND tỉnh vừa chỉ đạo Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương rà soát, chuẩn xác số lượng, mức độ thiệt hại về nhà ở của người dân do bão số 9 và lũ lụt sau bão gây ra; chịu trách nhiệm về tính chuẩn xác đối tượng, số lượng được hỗ trợ theo quy định. Trường hợp có sai sót, Chủ tịch UBND cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh. Báo cáo số liệu thiệt hại về nhà ở cho UBND tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh trước 11 giờ ngày 4/11/2020.

Tại Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng.

Về hỗ trợ kinh phí đối với người dân có nhà ở bị thiệt hại, trước mắt, thống nhất mức hỗ trợ cho các hộ dân có nhà chính bị thiệt hại hoàn toàn (trên 70%) là 18 triệu đồng/nhà đối với hộ ở đồng bằng và 20 triệu đồng/nhà đối với hộ ở miền núi và hải đảo.

Đối với nhà chính bị thiệt hại rất nặng (từ 50% – 70%), trước mắt, hỗ trợ 5 triệu đồng/nhà. Đối với nhà chính bị thiệt hại nặng (từ 30% – 50%), các địa phương chịu trách nhiệm rà soát, tổng hợp số liệu để xem xét, hỗ trợ sau.

Về nguồn kinh phí hỗ trợ, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh cân đối, chi hỗ trợ từ Quỹ cứu trợ cho Nhân dân, ngân sách tỉnh, các nguồn hỗ trợ hợp pháp khác. Về lâu dài, trên cơ sở nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương, UBND tỉnh sẽ tiếp tục thực hiện việc hỗ trợ người dân theo quy định.

UBND các huyện, thị xã, thành phố; Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế chủ động sử dụng nguồn lực hiện có để tổ chức khắc phục khẩn cấp các công trình giáo dục, y tế thuộc thẩm quyền quản lý để các cháu học sinh sớm đi học trở lại và phục vụ khám, chữa bệnh cho người dân. UBND tỉnh sẽ sớm xem xét, hỗ trợ kinh phí để các địa phương, đơn vị thực hiện nhiệm vụ này từ nguồn ngân sách tỉnh.

Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, bão số 9 đã làm 13 người bị thương, 325 ngôi nhà bị thiệt hại hoàn toàn, hơn 140 nghìn ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng. Ngoài ra, có 450 trường học, cơ sở giáo dục, 70 cơ sở y tế, 105 nhà văn hóa thôn, xã bị tốc mái, hư hỏng; nhiều tuyến đường giao thông, hệ thống kênh mương thủy lợi bị sạt lở…