Sạt lở kinh hoàng ở đồn biên phòng Cha Lo (Quảng Bình), hàng chục người thoát chết