Thiệt hại do bão số 5: 3 người chết, 112 người bị thương

Hoàn lưu bão số 5 khiến 3 người chết, 112 người bị thương, gây thiệt hại không nhỏ về kinh tế.

Bão số 5 gây nhiều thiệt hại tại miền Trung. Ảnh: Hữu Long

Báo cáo của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai cho biết: Tính đến 18 giờ ngày 19.9, hoàn lưu bão số 5 đã làm 3 người chết (Thừa Thiên Huế: 1; Quảng Trị: 1; Hà Tĩnh: 1).

Hoàn lưu bão số 5 cũng đã làm 112 người bị thương (Thừa Thiên Huế: 95 người; Quảng Bình: 9 người; Quảng Trị: 7 người; Đà Nẵng: 1 người).

Về nhà ở, 10 ngôi nhà tại Thừa Thiên Huế bị sập đổ hoàn toàn; 22.566 nhà bị tốc mái, hư hỏng: (Thừa Thiên Huế: 21.283 nhà, trong đó 14.380 nhà hư hại nhẹ, đã khắc phục xong, 6.903 nhà đang khắc phục; Quảng Trị: 893 nhà; Hà Tĩnh: 334 nhà; Nghệ An: 9 nhà; Quảng Bình: 47 nhà).

Có 25 điểm trường bị ảnh hưởng (Huế: 20, Quảng Trị: 3, Hà Tĩnh: 1, Đà Nẵng: 1).

Về nông nghiệp, có 1.715ha lúa bị thiệt hại (Nghệ An: 1.570ha; Quảng Nam: 106ha; Quảng Trị: 36,7ha; Quảng Bình: 2ha). 1.561ha hoa màu bị thiệt hại (Nghệ An: 1.209ha; Hà Tĩnh: 155,8ha; Quảng Bình: 2ha; Quảng Trị: 29ha; Huế: 95ha; Đà Nẵng: 30ha); 1.149ha cây lâm nghiệp; 309ha cây ăn quả bị thiệt hại (Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Trị);

Trên 147ha nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng, thiệt hại (Nghệ An: 107; Huế: 30 ha; Quảng Trị: 10ha);

Về điện lực và viễn thông: 217 cột điện bị gãy đổ; 3 trạm biến áp bị hư hỏng; 3 trụ thông tin bị gãy; 43 tuyến cáp quang bị đứt do cây gãy đổ (tại Thừa Thiên Huế).