Trung Quốc sắp thực thi luật sửa đổi về hạn chế rác thải rắn

Luật sửa đổi của Trung Quốc về ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường liên quan rác thải rắn đặt ra cơ chế quản lý nghiêm ngặt hơn đối với rác thải xây dựng, nông nghiệp…

Công nhân tại một nhà máy xử lý rác thải ở Trung Quốc. (Ảnh: Getty Images)

Theo Tân Hoa xã, Luật sửa đổi của Trung Quốc về ngăn chặn và kiểm soát ô nhiễm môi trường liên quan rác thải rắn sẽ bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1/9, theo đó từng bước cấm nhập khẩu loại rác thải này.

Luật trên nêu rõ để thúc đẩy việc phân loại rác thải, chính phủ trung ương sẽ đề ra các nguyên tắc chung và các chính quyền địa phương sẽ điều chỉnh những nguyên tắc này căn cứ điều kiện thực tế tại địa phương.

Luật này đặt ra một cơ chế quản lý nghiêm ngặt hơn đối với rác thải xây dựng, nông nghiệp cũng như các loại chất thải độc hại, theo đó áp chế tài xử phạt nghiêm khắc hơn đối với các vi phạm.

Rác thải nói chung và rác thải rắn nói riêng là một trong những thách thức môi trường lớn nhất đối với Trung Quốc.

Kể từ những năm 1980, Trung Quốc đã nhập hàng trăm triệu tấn rác thải rắn để tái chế gồm nhựa, rác thải điện tử và kim loại phế liệu của nước ngoài. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, nước này đã hạn chế nhập khẩu các phế liệu này nhằm giảm thiểu các tác động đối với môi trường và sức khỏe của người dân.

Theo Bộ Môi trường Sinh thái Trung Quốc, lượng rác thải rắn nước này nhập khẩu trong năm 2018 là 22,6 triệu tấn, giảm 47% so với năm 2017.

Kể từ tháng 7/2019, Trung Quốc bắt đầu cấm nhập khẩu nhiều loại thép phế liệu, theo đó tiến hành hàng trăm vụ bắt giữ các đối tượng buôn lậu phế liệu. Nước này cũng đặt mục tiêu “xóa sổ” việc nhập khẩu rác thải vào cuối năm 2020.