Việt Nam và Đan Mạch hợp tác thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm

Tính toán cho thấy, nếu các quy định pháp lý hiện hành được thực thi thì ngành công nghiệp có thể tiết kiệm được ít nhất 8% tổng mức tiêu thụ năng lượng hiện tại hàng năm đến năm 2025.

Chuyên gia Việt Nam và Đan Mạch trao đổi kinh nghiệm về giám sát sử dụng điện trong nhà máy. Ảnh: ĐSQ Đan Mạch

Ngày 19/8, Đại sứ quán Đan Mạch tại Hà Nội và Bộ Công thương đã ra thông cáo báo chí chung về việc hợp tác thúc đẩy nỗ lực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam.

Theo đó, Bộ Công thương Việt Nam mới đây đã ban hành bộ tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương giai đoạn 2020 – 2025 (kế hoạch TKNL cấp tỉnh). Bộ tài liệu hướng dẫn này được soạn thảo với sự hỗ trợ của Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, sẽ giúp cho toàn bộ 63 tỉnh thành của Việt Nam thống kê việc sử dụng năng lượng, xây dựng kế hoạch hành động của địa phương nhằm triển khai các hoạt động về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Bộ tài liệu hướng dẫn lập kế hoạch TKNL cấp tỉnh là một trong các sản phẩm chính của Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch, cung cấp nền tảng quan trọng cho các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại Việt Nam, hướng tới mục tiêu đạt mức tiết kiệm năng lượng từ 5 – 7% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2025. Đây là kết quả của hai năm triển khai hoạt động hợp tác với sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công thương, Cục Năng lượng Đan Mạch và hai tỉnh đối tác tham gia chương trình là Đồng Nai và Bắc Giang.

Một nội dung hợp tác quan trọng khác của Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam– Đan Mạch là việc công bố định kỳ 2 năm một lần Báo cáo Triển vọng năng lượng Việt Nam. Ấn phẩm gần nhất của báo cáo này được công bố vào tháng 11/2019. Báo cáo này nhấn mạnh tiết kiệm năng lượng là một công cụ hiệu quả về chi phí đối với quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam cho đến năm 2030 và 2050, khuyến nghị đầu tư vào các công nghệ tiết kiệm năng lượng bởi vì các công nghệ này về dài hạn sẽ có hiệu quả chi phí cao hơn do tiết kiệm được đáng kể chi phí nhiên liệu.

Đại sứ quán Đan Mạch cho biết, từ năm 2013, Việt Nam và Đan Mạch ký kết hiệp định hợp tác dài hạn nhằm mục đích thúc đẩy quá trình chuyển đổi của Việt Nam sang một nền kinh tế có mức phát thải carbon thấp. Hoạt động hợp tác này được Chính phủ Đan Mạch tài trợ và do Cục Năng lượng Đan Mạch quản lý thực hiện.

Cục Năng lượng Đan Mạch hợp tác với Bộ Công thương Việt Nam thông qua Chương trình Hợp tác đối tác năng lượng Việt Nam – Đan Mạch (Chương trình DEPP). Chương trình này hiện đang được triển khai ở giai đoạn 2 từ năm 2017 đến năm 2020 và tập trung vào các nội dung: tiết kiệm năng lượng trong ngành công nghiệp, tích hợp năng lượng tái tạo, hệ thống điện và mô hình hóa kịch bản năng lượng dài hạn.

Giai đoạn tiếp theo – Chương trình DEPP III sẽ được thực hiện trong 5 năm (2020 – 2025) và dự kiến bắt đầu triển khai vào tháng 11/2020. Chương trình này có bao gồm nội dung hoạt động về xây dựng các cơ chế khuyến khích tài chính nhằm cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng trong ngành công nghiệp tại Việt Nam.