Ba mô hình phổ biến về nông nghiệp tái sinh

Ba hình thức phổ biến mà nông nghiệp tái sinh có thể mang lại cho đất đầy sinh vật rất hữu ích cho cây trồng.

Nông nghiệp tái sinh là một tập hợp các biện pháp canh tác làm tăng đa dạng sinh học trong chất hữu cơ của đất. Hiện nay hầu hết các tập quán nông nghiệp thâm canh thông thường đang tàn phá đa dạng sinh học ngay cả nông nghiệp hữu cơ nghe có vẻ không tệ nhưng vẫn gây hại nhiều tới môi trường.

Ảnh: tapchitaichinh

Nông nghiệp tái sinh là một cách để đảo ngược xu hướng này tạo ra tác động tích cực đến đất đai. Vậy, nông nghiệp tái sinh thực sự diễn ra như thế nào? Đây là một câu hỏi thực sự khá khó để bao quát vì nó chủ yếu phụ thuộc vào vùng đất đang muốn làm việc sẽ có sự đa dạng khác nhiều hơn một chút so với video này.

Tuy nhiên, hãy nhìn vào ba hình thức phổ biến mà nông nghiệp tái sinh có thể mang lại cho đất đầy sinh vật rất hữu ích cho cây trồng.