Kiểm soát khí thải nhiệt điện than để giảm ô nhiễm không khí

Ngày 22/7/2020, tại Hà Nội, Tổ chức môi trường Clean Air Asia phối hợp với Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam (VCAP) trực thuộc Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam (VACNE) tổ chức Hội thảo “Nhiệt điện than và các vấn đề liên quan đến chất lượng không khí ở Việt Nam – Các kinh nghiệm quốc tế”.

Hội thảo đề cập tới các chính sách liên quan đến khí thải nhà máy nhiệt điện than ở Việt Nam; kinh nghiệm quốc tế về chính sách, chiến lược kiểm soát phát thải tại các nhà máy nhiệt điện than và truyền thông nâng cao nhận thức cho cộng đồng.

Theo ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam (VCAP), vấn đề quản lý môi trường tại các nhà máy nhiệt điện than hiện vẫn tồn tại nhiều bất cập, cụ thể: Báo cáo đánh giá tác động môi trường là công cụ duy nhất quản lý suốt vòng đời dự án nhưng cách quản lý dựa trên “nồng độ” tối đa cho phép chứ không dựa trên khả năng tiếp nhận của môi trường xung quanh; thiếu hướng dẫn đăng ký nguồn thải, giấy phép khí thải; quy chuẩn khí thải, đặc biệt với bụi mịn (PM) còn “lỏng” so với các nước khác; chậm ban hành hướng dẫn kỹ thuật về hệ thống quan trắc tự động…

Được biết, hoạt động Hội thảo nằm trong khuôn khổ Dự án “Pathways for Clean Air and Clean Energy” (tạm dịch: Con đường hướng tới không khí sạch và năng lượng sạch) với mục tiêu hỗ trợ các nước châu Á đóng góp vào quá trình xây dựng, sửa đổi các tiêu chuẩn phát thải chặt chẽ hơn đối với các nhà máy nhiệt điện than.

Quang cảnh Hội thảo
Ông Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam (VCAP) chia sẻ tại Hội thảo.
Ông Hà Đăng Sơn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Tăng trưởng xanh (CEGR) trình bày tổng quan về nhiệt điện than ở Việt Nam.
Nguồn: