Vĩnh Tân chưa hoàn thành phương án phòng, chống sự cố bãi xỉ

Ngoài các biện pháp bảo vệ môi trường, Bình Thuận đang xem xét di dời các hộ dân bị ảnh hưởng do bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Ngày 20-7, tin từ UBND tỉnh Bình Thuận cho biết ông Lê Tuấn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận vừa ký công văn gửi các sở ngành liên quan và các công ty nhiệt điện tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân, yêu cầu tăng cường bảo vệ môi trường.

Một bãi xỉ tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Cụ thể, đến 16-7, Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân vẫn chưa hoàn thành phương án phòng, chống bão lụt và phương án phòng, chống sự cố tại bãi xỉ theo ý kiến của Sở NN&PTNT.

Ngoài ra, Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 chưa bố trí khu vực lưu chứa nước mưa thu gom trong lòng bãi thải tro, xỉ…

Để thực hiện nghiêm các biện pháp, vận hành các công trình bảo vệ môi trường của các nhà máy tại Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư và nhà thầu thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo tại các thông báo giao ban hàng tháng và các văn bản có liên quan của UBND tỉnh.

Trong đó, đối với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân, Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 và Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1, Ban quản lý nhiệt điện Vĩnh Tân phải lắp đặt camera giám sát kho than đảm bảo giám sát được bụi trong, ngoài kho cũng như việc vận hành công trình tưới nước giữ ẩm kho than. Thời gian hoàn thành chậm nhất trước 30-7.

Các công ty này cũng phải lắp đặt bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường tại nhà máy để công khai, minh bạch số liệu, làm cơ sở để người dân kiểm tra, giám sát.

Văn bản của UBND tỉnh cũng yêu cầu các công ty này hoàn thiện hệ thống quan trắc tự động theo quy định của Chính phủ, giấy phép xả nước thải vào nguồn nước và truyền dữ liệu về Sở TN&MT để theo dõi, giám sát.

Công ty TNHH Điện lực Vĩnh Tân 1 khẩn trương thi công đê bao tầng 2; thực hiện phân chia ô bãi tro, xỉ cho các tầng tiếp theo chưa chôn lấp theo giấy xác nhận hoàn thành của Bộ TN&MT. Đồng thời, đơn vị này cần bố trí thêm hồ chứa nước tại khu vực bãi thải xỉ trước mùa mưa để dự trữ nước tưới, các bơm, đường ống tưới nước dự phòng nhằm ứng phó kịp thời khi có gió lớn, lốc xoáy.

Bên cạnh đó, các công ty này cần tiếp tục cập nhật lại quy trình vận hành phòng chống bụi, phương án ứng phó các hiện tượng bất thường hoặc sự cố bụi phát sinh theo đúng thực tế (quy trình vận hành này phải chi tiết, có đầy đủ số liệu vận hành theo thực tế) và theo ý kiến của Cục Bảo vệ môi trường miền Nam, Tổng cục Môi trường.

Lắp đặt thiết bị giám sát tự động thông số kiểm soát độ mặn nước thải sau xử lý để bơm tái sử dụng tưới bãi xỉ nhằm giám sát chặt chẽ chất lượng nước thải công nghiệp sau xử lý được tái sử dụng, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 10-2020.

Các công ty cần phối hợp với UBND huyện Tuy Phong rà soát và thống nhất vị trí khu đất dự kiến xây dựng bãi tro xỉ trong tương lai (theo hệ tọa độ VN 2000) gửi về Sở TN&MT để có cơ sở cập nhật vị trí bãi xỉ trong tương lai vào kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất hằng năm của huyện Tuy Phong.

Tưới nước, phủ bạt để hạn chế bụi tại bãi xỉ.

UBND tỉnh giao Sở TN&MT theo dõi, phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc hỗ trợ đầu tư hệ thống quan trắc cảnh báo, công khai thông tin về chất lượng môi trường như: Trạm quan trắc tự động chất lượng không khí trong khu vực dân cư để đánh giá thường xuyên chất lượng môi trường không khí xung quanh; bảng điện tử hiển thị thông số quan trắc tự động chất lượng môi trường các nhà máy.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở TN&MT phối hợp với UBND huyện Tuy Phong xem xét việc di dời các hộ dân bị ảnh hưởng bởi bụi, tiếng ồn của Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân để tạo hành lang an toàn môi trường cho khu vực dân cư thôn Vĩnh Phúc, xã Vĩnh Tân.

Sau khi hoàn thành việc di dời dân, tiến hành cải tạo thành khu cây xanh cảnh quan để giảm thiểu ảnh hưởng của bụi, tiếng ồn phát sinh. Đồng thời, trình UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác theo dõi việc thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với các dự án tại Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân. Trong đó lồng ghép nội dung giám sát việc thực hiện các công trình bảo vệ môi trường và sự cố chất thải tại các nhà máy thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân.

Quan tâm đến việc tăng cường các cơ chế giám sát nhanh của chính quyền địa phương và đại diện cộng đồng dân cư khi có sự cố chất thải phát sinh. Kết quả thực hiện, báo cáo UBND tỉnh trong ngày 30-7.