Quảng Trị: Xây dựng các tuyến đường Lâm nghiệp huyện Gio Linh

UBND tỉnh Quảng Trị đã phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng hạng mục công trình: Các tuyến đường Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Gio Linh (Đợt 2).

Cụ thể, tại Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 30/6/2020, công trình các tuyến đường Lâm nghiệp trên địa bàn huyện Gio Linh có tổng chiều dài là 3,5 km, thuộc dự án “Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016-2020 tỉnh Quảng Trị”. Địa điểm xây dựng tại xã Hải Thái, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, chủ đầu tư là UBND huyện Gio Linh.

Xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp phục vụ việc quản lý, trồng và khai thác rừng.

Việc đầu tư xây dựng các tuyến đường lâm nghiệp thuộc địa phận huyện Gio Linh nhằm thúc đẩy công tác trồng rừng, phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, phục vụ việc quản lý, trồng và khai thác rừng. Phát triển sản xuất vùng nguyên liệu gỗ rừng trồng tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn cung cấp cho các nhà máy chế biến gỗ trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tạo tuyến giao thông liên hoàn kết hợp đường dân sinh phục vụ công tác phòng, chống cháy rừng và bảo vệ rừng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng nông thôn mới trên toàn tỉnh. Giá trị dự toán xây dựng hạng mục công trình là 1,6 tỷ đồng được lấy từ nguồn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ theo chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững.

UBND tỉnh Quảng Trị giao chủ đầu tư thực hiện công khai hóa thông tin đầy đủ theo quy định của pháp luật để phục vụ công tác giám sát đầu tư cộng đồng và có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc đầu tư xây dựng công trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tuân thủ đúng các quy định hiện hành của Nhà nước về quản lý đầu tư xây dựng công trình.