470 tổ chức, cá nhân ở Đắk Nông vi phạm thực hành tiết kiệm

Theo thống kê, trong sáu tháng đầu năm 2020, qua công tác thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 470 tổ chức, cá nhân ở Đắk Nông vi phạm thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Cụ thể, các cơ quan chức năng đã triển khai 63 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó, có 33 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 163 tổ chức và 2.386 cá nhân đã hoàn thành. Kết quả, đã phát hiện 470 tổ chức, cá nhân có sai phạm các dạng về kinh tế với tổng số tiền hơn 27 tỷ đồng, sai phạm khác hơn 5,4 tỷ đồng. Cơ quan chức năng cũng phát hiện có hiện tượng kê khai chênh lệch diện tích rừng để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng hơn 12.600 ha, tương đương với số tiền gần 3 tỷ đồng; trồng rừng bị giảm diện tích gần 282ha, tương đương số tiền hơn 10,5 tỷ đồng.

Nhiều diện tích rừng bị phá từ các năm trước nhưng chủ rừng vẫn kê khai để hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Căn cứ tính chất và nội dung sai phạm, cơ quan chức năng đã ban hành 15 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân, với tổng số tiền kiến nghị phải thu hồi và xử phạt hơn 5,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,5 tỷ đồng, kiến nghị khác hơn 21 tỷ đồng.

Cơ quan thanh tra, kiểm tra cũng kiến nghị kiểm điểm 30 tổ chức và 34 cá nhân vi phạm; chuyển cơ quan cảnh sát điều tra 11 vụ việc, bao gồm: 5 vụ kê khai không đúng diện tích rừng và 6 vụ vi phạm về quản lý đất đai và quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.