Thoát áp lực, MRC “duyệt” dự thảo chiến lược phát triển sông Mê Kông

Nhật báo Khmer Times ngày 16/6 đưa tin Ủy hội sông Mê Kông (MRC) đã phê chuẩn chiến lược phát triển hạ vùng sông Mê Kông để ứng phó với các vấn đề về môi trường và áp lực xã hội từ sự phát triển hiện nay và tương lai cũng như biến đổi khí hậu ở Hạ vùng sông Mê Kông.

Chiến lược phát triển hạ vùng sông Mê Kông nhằm ứng phó với các vấn đề về môi trường và áp lực xã hội từ sự phát triển hiện nay và tương lai cũng như biến đổi khí hậu ở Hạ vùng sông Mê Kông. (Nguồn: MRC)

Giám đốc điều hành Ban Thư ký MRC Pich Hatda cho biết Ủy ban chung MRC đã tổ chức cuộc họp đặc biệt vào đầu tháng 6/2020 để phê chuẩn và ký Chiến lược phát triển miền hạ vùng Mê Kông 10 năm, mở đường cho Hội đồng MRC gồm Bộ trưởng của các nước thành viên xem xét lần cuối và phê chuẩn.

Trong tuyên bố ngày 12/6, MRC cho hay chiến lược phát triển hạ vùng mới xác định 4 vấn đề then chốt mà các nước hạ vùng đang phải đối mặt trong phát triển và quản lý nguồn nước và các tài nguyên liên quan, đưa ra cách thức để các nước nhất trí cùng nhau giải quyết các vấn đề này nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững hạ vùng.

Chiến lược này cũng đặt ra 5 ưu tiên chiến lược để ứng phó với các thách thức của hạ vùng gồm duy trì chức năng hệ sinh thái hạ vùng sông Mê Kông, hỗ trợ việc tiếp cận toàn diện, tận dụng nguồn nước và các tài nguyên liên quan của hạ vùng, cải thiện sự phát triển bền vững và tối ưu nước và các ngành liên quan, tăng cường tính tự cường trước thiên tai, thúc đẩy hợp tác giữa tất cả các nước hạ vùng và các bên liên quan.