Sử dụng camera để xử phạt vi phạm vệ sinh môi trường

UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành kế hoạch tăng cường triển khai Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 19-10-2018 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” trong năm 2020.

Theo đó, thành phố phấn đấu đến hết năm 2020, vận động hơn 80% hộ dân trên địa bàn thực hiện bản cam kết về giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả rác ra đường và kênh rạch; 100% hộ dân đăng ký thu gom rác thải tại khu vực có tuyến thu gom…

UBND thành phố tiếp tục duy trì 100% đại diện UBND phường, xã, thị trấn tổ chức đối thoại với nhân dân về vấn đề vệ sinh môi trường; duy trì, triển khai phần mềm quản lý trực tuyến để tiếp nhận và xử lý ý kiến, phản ánh của người dân; triển khai sử dụng hình ảnh trích xuất từ camera tại các khu dân cư để thực hiện việc xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường…