Gỡ vướng trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng tại Quảng Trị

Ngày 4/6, UBND tỉnh Quảng Trị có buổi làm việc với các ngành, địa phương để giải quyết vướng mắc trong công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng trên địa bàn tỉnh.

Từ năm 2007 đến nay, Quảng Trị đã có nhiều thay đổi về quy hoạch 3 loại rừng. Bên cạnh đó, nhiều chương trình, dự án đầu tư, các phương án sản xuất mới ra đời có sử dụng đất lâm nghiệp đòi hỏi phải bố trí, cân đối quỹ đất lâm nghiệp theo các loại rừng một cách hợp lý. Vì vậy, việc rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng làm cơ sở cho việc quản lý, sử dụng và phát triển rừng chặt chẽ và bền vững là hết sức cần thiết.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát một cách cụ thể và thực chất

Hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã triển khai tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố. Dự kiến sau rà soát, diện tích rừng trên toàn tỉnh là hơn 293.500 ha, độ che phủ rừng giảm còn khoảng 49,5%.

Trong quá trình triển khai, việc rà soát, quy hoạch 3 loại rừng còn gặp phải một số khó khăn: Các dự án phát triển kinh tế xã hội đang đầu tư và phát triển nhanh trong thời gian qua làm cho các quy hoạch trước đây không còn phù hợp

Nhiều địa phương có ý kiến muốn chuyển một số diện tích quy hoạch rừng đặc dụng, phòng hộ của ban quản lý rừng đặc dụng, ban quản lý rừng phòng hộ nằm gần khu dân cư, đất canh tác của người dân sang quy hoạch đất rừng sản xuất và bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng.

Tại các ban quản lý rừng đặc dụng, rừng phòng hộ có một số diện tích người dân đã canh tác từ trước khi thành lập ban quản lý (trước năm 2007), các đơn vị đề xuất rà soát, điều chỉnh quy hoạch và ranh giới để quản lý ổn định, lâu dài, tránh xung đột, tranh chấp kéo dài. Hiện đang có 10.860 ha rừng và đất lâm nghiệp nằm ngoài quy hoạch 3 loại rừng cần chủ trương định hướng quy hoạch; hơn 7.000 ha cao su đang trồng trên đất lâm nghiệp cần xem xét đưa hay không đưa vào quy hoạch 3 loại rừng vì ảnh hưởng đến độ che phủ…

Hiện công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đã triển khai tại tất cả các huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Trị

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị, ông Hà Sỹ Đồng cho rằng: Việc rà soát và quy hoạch lại 3 loại rừng là cơ hội để điều chỉnh quy hoạch đúng theo thực địa sau thời gian xảy ra nhiều biến động, khắc phục tình trạng “trên hồ sơ một đằng, ngoài thực địa một nẻo” gây khó khăn trong công tác quản lý như trong thời gian qua.

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và PTNT cùng Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện các nhiệm vụ rà soát một cách cụ thể và thực chất, các địa phương phải chỉ đạo các xã thực hiện một cách chặt chẽ và phải tham gia trực tiếp vào quá trình rà soát, điều chỉnh, có đối chiếu cụ thể để tránh sai sót…

Yêu cầu các đơn vị lâm nghiệp, các Ban quản lý rừng, các công ty lâm nghiệp phải tự rà soát những diện tích thuộc phạm vi quản lý để chuyển một số diện tích nằm gần khu dân cư, rừng trồng, đất canh tác của người dân đã sử dụng từ trước khi thành lập rừng đặc dụng, phòng hộ và đất rừng đơn vị không có nhu cầu sử dụng sang quy hoạch sản xuất hoặc đưa ra khỏi quy hoạch 3 loại rừng để bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng lâu dài, tránh xung đột, tranh chấp…

Lãnh đạo UBND tỉnh cũng yêu cầu đối với các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội trên địa bàn, nếu các dự án đầu tư có quyết định chủ trương đầu tư, quyết định phê duyệt dự án đầu tư của cấp có thẩm quyền thì thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng thay thế theo đúng quy định; các dự án chưa có quyết định đầu tư thì không thực hiện điều chỉnh quy hoạch trong 3 loại rừng trong giai đoạn này.