Công bố nhiều loài côn trùng và thực vật mới ở Việt Nam

Theo Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, trong tháng Năm đã có 6 loài thực vật và côn trùng mới được công bố phát hiện tại Việt Nam.

Loài Stephania polygona N.H. Xia & V.T. Chinh, sp. nov và 2 loài trong họ Begonaceae của chi Begonia là 3 loài thực vật mới được phát hiện tại Việt Nam.