Sinh vật ngoại lai: Lợi và hại

Sinh vật ngoại lai: Lợi và hại

Sinh vật ngoại lai không chỉ có hại mà cũng đem lại giá trị kinh tế do đó, cần có một quy trình đánh giá đầy đủ về lợi và hại của sinh vật ngoại lai. Sau dịch ốc bươu vàng (Pomacea canaliculata) ở nửa đầu những năm 1990, tôm hùm đất (Procambarus clarkii và […]

Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt khi đầu tư ra nước ngoài

Giảm thiểu rủi ro môi trường – xã hội cho doanh nghiệp Việt khi đầu tư ra nước ngoài

Bên cạnh những đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế xã hội cho Việt Nam, các quốc gia và cộng đồng tiếp nhận đầu tư thì đầu tư ra nước ngoài, đặc biệt là đầu tư ra nước ngoài trong lĩnh vực nông nghiệp là ngành kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro. […]

Động lực của buôn bán ĐVHD

Động lực của buôn bán ĐVHD

Buôn bán ĐVHD đã trở thành một ngành có giá trị rất lớn trên toàn cầu, ước tính đạt hơn 300 tỷ USD năm 2005. Đây cũng là một trong những mối đe dọa lớn nhất đối với sự sống của các loài trên trái đất. Tuy nhiên do tính chất bí mật của buôn […]

Thách thức và hệ quả của việc nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam

Thách thức và hệ quả của việc nuôi gấu lấy mật ở Việt Nam

Hợp pháp hóa thương mại các sản phẩm ĐVHD đôi khi được quảng bá như một chiến lược bảo tồn. Về lý thuyết, cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng rẻ hơn hoặc tốt hơn sẽ làm giảm lợi nhuận của săn trộm, từ đó giảm áp lực lên loài hoang dã. […]

1 2 3 17