Tổ chức ‘Tết trồng cây,’ nhớ lời Bác Hồ dạy

Cách đây tròn 60 năm, ngày 28/11/1959, Bác Hồ đã khởi xướng và đề nghị tổ chức một ngày “Tết trồng cây,” bởi theo Bác, “việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều.”

Từ việc khởi xướng và phát động của Bác, 60 năm qua, phong trào trồng cây gây rừng, phủ xanh đất trống luôn được toàn Đảng, toàn dân ta hưởng ứng bằng nhiều hành động cụ thể.

 

Nguồn: