Khủng hoảng tuyệt chủng và suy giảm loài

Ngày 22/5 hằng năm được Liên hợp quốc chọn là Ngày quốc tế Đa dạng sinh học, với mục tiêu nâng cao nhận thức cộng đồng về đa dạng sinh học.

Thế giới đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của tình trạng tuyệt chủng và suy giảm loài, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đa dạng sinh học.

Nguồn: